ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Krizový štáb ORP

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina (dále jen KŠ ORP) byl zřízen v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 písm. a) a § 24b odst. 3 krizového zákona, jako pracovní orgán starostky obce s rozšířenou působností pro řešení krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina.

KŠ ORP svolává starostka operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí  týkajících se řešení krizové situace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a k přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

KŠ ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostce obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Složení krizového štábu ORP

Předsedou krizového štábu je starostka obce s rozšířenou působností

Členy krizového štábu jsou

a) členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina,

b) členové stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou

a) tajemník krizového štábu  /tj. tajemník bezpečnostní rady ORP/,

b) určení vedoucí zaměstnanci Městského úřadu Bílina,

c) zástupci základních složek IZS /tj. zástupce HZS ÚK, zástupce PČR ÚK, zástupce ZZS ÚK/.

Dalším členem krizového štábu je zástupce Městských technických služeb Bílina.

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina bude pracovat v tomto složení:

1. Členové BR ORP Bílina

starostka města /předseda/

1.místostarostka města

2. místostarosta města

tajemník MěÚ Bílina

určený příslušník PČR

určený příslušník HZS

zaměstnanec ORP zařazený do OÚ ORP

ředitel městské policie

velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů

2. Členové stálé pracovní skupiny

a) tajemník krizového štábu /tj. tajemník BR ORP/

b) vedoucí stálé pracovní skupiny /tj. zpravidla tajemník městského úřadu/

c) určení vedoucí zaměstnanci městského úřadu

vedoucí oddělení informatiky    

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí odboru finančního

vedoucí oddělení finanční účtárny

vedoucí obecního živnostenského úřadu

vedoucí odboru dopravy, životního prostředí a stavební úřad

vedoucí odboru nemovitostí a investic

d) zástupci složek IZS

zástupce HZS ÚK

zástupce PČR ÚK

zástupce ZZS ÚK          

3. Zástupce Městských technických služeb Bílina

Vytvořeno 27.6.2011 14:45:30 - aktualizováno 24.10.2016 8:46:37 | přečteno 347x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load