ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Prevence kriminality

Jedním z úkolů městské policie je podílet se na prevenci kriminality v obci. Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality a sociálně patologickými jevy.

Mezi hlavní aktivity preventisty městské policie patří především pořádání besed a přednášek v mateřských a základních školách, v klubech seniorů a v jiných společenstvích. Jejich základem je cíleně a systematicky oslovovat děti, mládež, seniory i ostatní veřejnost prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování (bezpečné chování, sociálně–patologické jevy, základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, ochranu osob a majetku) a na seznamování s činností městské policie.

ikona souboru ikona souboruKoncepce prevence kriminality 2021 až 2023

Koncepce prevence kriminality 2017 až 2019

Pro základní školy nabízíme ve školním roce 2020/2021 přednášky na níže uvedená témata:

Pro 1.stupeň ZŠ

Téma

vhodné pro

BESIP – chůze po chodníku, přecházení silnice, jízda na kole                 

1.-2. ročník

Pozor jehla + cizí člověk

1.-3. ročník

Šikana

2.-5. ročník

Nebezpečí internetu

3.-5. ročník

Záškoláctví

4.-5. ročník

Bezpečné prázdniny

1.-5. ročník

Pro 2.stupeň ZŠ

Téma

vhodné pro

Šikana

6.-9. ročník

Kyberšikana

6.-9. ročník

Nebezpečí internetu + počítačová kriminalita                                           

6.-9. ročník

Legální drogy a jejich rizika

6.-9. ročník
Právní vědomí – bude nebo mi už bylo 15 let

    9. ročník


Projekty prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality

Senioři na přechodech

Rozšíření MK

___________________________________________

Protidrogová prevence

Kontaktní centra

https://www.youtube.com/watch?v=FExW91MbB4Y&feature=youtu.be(link is external)

Odborné sociální poradenství

https://www.youtube.com/watch?v=crRR9Cq04DQ&feature=youtu.be(link is external)

Služby následné péče

https://www.youtube.com/watch?v=_kHJCQndHTU&feature=youtu.be(link is external)

Terapeutická komunita

https://www.youtube.com/watch?v=bRQK1emTcvw&feature=youtu.be(link is external)

Terénní programy

https://www.youtube.com/watch?v=icyPD69vC5c&feature=youtu.be 

Vytvořeno 7.9.2017 19:07:17 - aktualizováno 11.12.2018 13:22:27 | přečteno 876x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load