ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Elektronická podatelna

Elektronická adresa: ePodatelna@bilina.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Bílina.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Město Bílina - Městský úřad, podatelna, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Městský úřad Bílina (dále MuB) potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Bílina
epodatelna@bilina.cz, DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny

Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:
· zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
· zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
· zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve standardních formátech neobsahující škodlivý kód.

Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 30 MB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD discích a USB Flash.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. 
Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ePodatelna@bilina.cz, případně na poštovní adresu MuB.
Dotazy MuB vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí.
U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)· musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo · nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše.
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Legislativní úprava Elektronického podpisu:

  • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách 
Vytvořeno 22.9.2017 11:39:21 | přečteno 1742x | dimmer
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load