ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

A) V samostatné působnosti:

 1. kontrola dodržování provozní doby a předmětu nájmu u nebytových prostor v majetku města určených k podnikání
 2. poskytuje poradenskou činnost v rámci spotřebitelské poradny Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)

B) Výkon státní správy v přenesené působnosti:

 1. evidence zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 2. vydávání a změny živnostenských oprávnění, vedení správních řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a ve věci zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 3. vedení živnostenského rejstříku, včetně provádění zápisů do něj dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 4. provádění živnostenské kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 5. řešení přestupků a správních deliktů včetně ukládání sankcí za porušení povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 6. řešení podnětů občanů řešitelné dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 7. vedení evidence válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, v platném znění
 8. provádění cenové kontroly u podnikatelských subjektů dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 9. projednávání přestupků a ukládání sankcí podle § 24, § 30 a § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 10. kontrolní činnost dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 11. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění v rozsahu stanoveném obecnímu živnostenskému úřadu
 12. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění v rozsahu stanoveném obecnímu živnostenskému úřadu
 13. dozor nad dodržováním povinností včetně ukládání sankcí dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění
 14. dozor nad dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění


 

Vytvořeno 6.9.2017 10:44:11 | přečteno 727x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load