ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Nákup dvou vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP Bílina

Město Bílina se nachází  v regionu, který se dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší, což je důsledek nejen průmyslové výroby v bezprostředním sousedství města (elektrárna Ledvice, Severočeské doly, a.s.), ale také intenzívní automobilové dopravy zejména na silnici I/13, která prochází přímo centrem města. Jelikož odklon hlavního tahu I/13 mimo město není v dohledné době realizovatelný a město Bílina tuto situaci nemůže příliš ovlivnit, je potřeba vyvíjet aktivity ke snížení emisí ve městě jiným vhodným způsobem.  Jeden z nich představuje právě  pořízení automobilů s alternativním pohonem CNG. Byť se jedná o zdánlivě „pouhé“ dva automobily městské policie, jde o první důležitý krok tímto směrem a případný prvotní impuls k podobnému smýšlení pro občany a ostatní subjekty působící ve  městě Bílina.

Pořízená vozidla s alternativním pohonem CNG budou využívána pro standardní výkon služby Městské policie Bílina v rámci města Bílina a spádových obcí, se kterými má město Bílina uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.  Jedná se o územní obvod s cca 22 tisíci obyvateli. MP Bílina pracuje v nepřetržitém režimu, každé vozidlo bude používáno 12 hodin denně s průměrným ročním nájezdem cca 30 – 35 tis km.

Hlavním přínosem pro  město bude snížení emisí z dopravy, která město v současné době neúměrně zatěžuje. Dalším významným přínosem pořízení vozidel s palivem CNG je jednoznačně úspora finančních prostředků a také prezentace města Bíliny jako moderního, ekonomicky zodpovědného  a ekologicky smýšlejícího subjektu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

mžp sfžp

Vytvořeno 25.9.2017 17:21:25 | přečteno 443x | dimmer
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load