ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Projekt „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I.etapa“

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg

Bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I.etapa

V průběhu letních prázdnin se v centru města započne s rekonstrukcí chodníků, přechodů, osvětlení přechodů a míst pro přecházení. Na tento projekt s názvem Bílina - Bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa s registračním číslem CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000795 získalo město Bílina dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 023 809 Kč. Projekt navazuje mimo jiné na investiční akci z roku 2013, kdy byl výstavbou výtahu vyřešen bezbariérový přístup do budovy radnice.

I. etapa bezbariérové trasy vede z Žižkova náměstí od úřadu práce, ulicí Želivského kolem Městské policie Bílina a ulicí Břežánská kolem budovy městského úřadu, dále pokračuje podél celého Mírové náměstí a ulicí Seifertova a Tyršova k Zelenému domu. Trasa je navržena tak, aby propojila co možná nejvíce institucí veřejného i soukromého sektoru, v tomto případě se jedná konkrétně o sídla finančního úřadu, úřadu práce a Městského úřadu Bílina odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Žižkově náměstí, v ulici Želivského to jsou městská policie, dále sídlo České spořitelny a GE Money bank, v ulici Břežánská hlavní budova městského úřadu, na Mírovém náměstí  pobočky České pošty a Komerční banky, budova knihovny a ZUŠ, kostel, v ulici Seifertova vedlejší budova městského úřadu, kde sídlí odbor dopravy a živnostenský úřad.

Jako hlavní stavební práce jsou plánovány rekonstrukce chodníků, tj. zejména jejich rozšíření na minimálně 1,50 m, odstranění závad jako jsou chybějící vodící linie nebo  varovné pásy v místech snížených obrubníků, dále je plánováno vybudování osmi nových přechodů pro chodce, devíti míst pro přecházení a nasvícení přechodů pro chodce přechodovými svítidly s odlišným barevným spektrem, to vše v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě a umožnění snadnějšího přístupu městského centra osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z výše uvedené vyhlášky č. 398/2009 Sb. vyplývá, že kromě držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P se do skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace řadí i děti ve věku do tří let, senioři nad 60 let a dále osoby, o nichž nejsou vedeny žádné statistiky -  těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, osoby doprovázející osoby s mentálním postižením aj.  Z veřejně dostupných údajů Českého statistického úřadu a jiných institucí lze snadno spočítat, že celkový počet uživatelů bezbariérového prostředí představuje více než třetinu z celkového počtu obyvatel města Bílina.

Ing. Renata Straková

Vedoucí odboru dotací a projektů

Vytvořeno 18.4.2016 16:59:02 - aktualizováno 22.6.2017 10:16:50 | přečteno 402x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load