ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Tvorba strategických dokumentů


Operační program Zaměstnanost


Město získalo dotaci na tvorbu čtyř strategických dokumentů - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení ve městě Bílina, Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina, Strategie ICT města Bílina a Strategie SMART CITY města Bílina - které budou definovat priority a cíle, které mají zlepšit život ve městě. Všechny tyto dokumenty se zabývají oblastmi, které je nutné nejdříve podrobit důkladné analýze, aby byly nastaveny reálné parametry dalšího rozvoje.

Dalším cílem je vytvořit takové dokumenty, jejichž obsah bude odpovídat současnému vývoji, trendům a požadavkům v dané oblasti. Aby byly dokumenty rovněž kvalitně a odborně zpracovány, a aby odpovídaly aktuálně definovaným požadavkům na tvorbu jednotlivých dokumentů, vypisuje město postupně výběrová řízení na zpracovatele jednotlivých dokumentů.

Dalším důvodem důležitosti těchto dokumentů je skutečnost, že v případě, kdy město chce podat žádost o dotaci, je mnohdy povinné mít daný záměr obsažen ve strategickém dokumentu města.

Projekt „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420 je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Podpořen je z 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu.


Vytvořeno 15.8.2018 8:06:37 | přečteno 378x | hosnedlova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load