ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Sociální služby pro Integrované centrum prevence reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00013

Město Bílina získalo z Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci ve výši 6 123 816 korun na projekt Sociální služby pro Integrované centrum prevence. Dotace je ve výši 100 %. 

Projekt spočívá v zajištění poskytování třech sociálních služeb a fakultativních činností v nově zrekonstruované budově Integrovaného centra prevence na Teplickém předměstí v Bílině. Jedná se o služby Terénní sociální práce, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15 – 26 let) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Projekt začal 1. května 2013 potrvá 26 měsíců. První služba – Terénní sociální práce- je poskytovaná již od listopadu 2013, zbylé dvě služby pak začnou od března roku 2014.

Terénní sociální práce a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež fungují v Bílině již nyní. Díky projektu bude možné stávající služby rozšířit a zavést novou a velmi potřebnou službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem projektu je vytvoření provázaného systému sociálních služeb, které obyvatelům ze sociálně vyloučených lokalit či lidem ohroženým sociálním vyloučením pomohou odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání.

Výběrové řízení

Výběrové řízení  s názvem - Sociální služby pro Integrované centrum prevence bylo vypsáno bezodkladně po zrušení předchozího a to 9.7.2013. Termín pro podání nabídek byl do 31.7.2013. Oba uchazeči vyřazení v předchozím řízení již podali takové nabídky, které splnily kvalifikační předpoklady a mohly postoupit k dalšímu hodnocení. U zakázky nebyla cena rozhodujícím kritériem, aby byl vybrán uchazeč, který bude opravdu znát místní prostředí a bude u něj zaručena kvalita plnění zakázky. Veřejnou zakázku získala ve všech třech částech společnost Člověk v tísni o.p.s.. Smlouva s poskytovatelem byla podepsána 23.10.2013.

Od 1.11.2013 začala být poskytována služba Terénní sociální práce a  od 1.3.2015 se přidaly další dvě služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15-26 let),  včetně fakultativních činností (kroužky) na adrese:  budova ICP ( Integrované centrum prevence), Teplická 555, Bílina, 418 01. 

Monitorovací zprávy

V rámci celého projektu byly předloženy za jednotlivá monitorovací období – monitorovací zprávy:

MZ č. 1 ( 1.5.-31.10.2013) – stav – schválena

MZ č. 2 ( 1.11.2013-30.4.2014) – stav – schválena

MZ č. 3 (1.5.-31.10.2014) – stav – schválena

MZ č. 4 (1.11.2014-30.4.2015) – stav – schválena

Závěrečná MZ  ( 1.5.- 30.6.2015) – stav – schválena

Služby

1.pngOd 1.11.2013 začala být poskytována služba Terénní sociální práce a  od 1.3.2015 se přidaly další dvě služby - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (15-26 let),  včetně fakultativních činností (kroužky) na adrese:  budova ICP ( Integrované centrum prevence), Teplická 555, Bílina, 418 01.

Fotodokumentace z akcí v rámci služeb

Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi na Kyselce:

2.png 3.png 4.png

 Publicita projektu

icp.jpg

Propagační předměty

V rámci projektu byly zhotoveny propagační materiály (hrnek, tužka, podložka pod myš, flash disk, pouzdro na vizitky, deštník).

Propagační předměty slouží pro běžné použití v pavilonu ICP – Člověk v tísni o.p.s..

Spot v rádiu

V měsících dubnu a květnu byl odvysílán spot v rádiu - Gama Radio – Rádio rocku, který informoval veřejnost a poskytl základní informace o projektu.

Spot v televizi

V měsíci květnu byl odvysílán spot v regionální televizi – Regia TV, který poskytl základní informace o projektu a veřejnost se mohla seznámit s projektem (komu je určen, jaké služby poskytuje atd.).

Výlet za sněhem do horské chaty BERNAVA u Chomutova

5

5

 
6

6

 
7

7

 
 
Vytvořeno 23.12.2013 12:55:16 - aktualizováno 29.9.2016 9:58:38 | přečteno 1427x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load