ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Oddělení odpovídá za koncepci a rozvoj životního prostředí, které vyplývají z kompetencí přenesené a samostatné působnosti. Vykonává státní správu životního prostředí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.

a) v samostatné působnosti:

 1. veterinární péče
 2. úprava vodních toků
 3. veřejná zeleň
 4. přestupky dle § 34, § 35, § 38 až § 40, § 45 přestupkového zákona
 5. § 26 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

b) výkon státní správy v přenesené působnosti:

 1. odpadové hospodářství
 2. ochrana zemědělského půdního fondu
 3. ochrana přírody a krajiny
 4. lesní hospodářství
 5. veterinární péče
 6. myslivost
 7. rybářství
 8. vodní hospodářství
 9. úsek vodovodů a kanalizací
 10. ochrana ovzduší
 11. rostlinolékařská péče
 12. správa a vymáhání poplatku za užívání veřejného prostranství - zeleň

Náplň činnosti odboru  životního prostředí

státní správa

 • provádí  výkon  státní  správy  na  úseku  ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona číslo 334/1992 Sb.,  v platném znění
 • zajišťuje  souhrnný výkon  státní správy  dle zákona  číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle vyhlášky číslo 395/1992 Sb., v platném znění
 • provádí komplexní kontrolní činnost  v celém rozsahu působnosti obcí v dílčím rozsahu
 • vydává vyjádření  v rámci stavebního a územního řízení
 • spolupracuje při posuzování vlivů stavební činnosti  a technologií  na  životní  prostředí  dle  zákona  číslo 17/1992 Sb.,  o životním prostředí,  a zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní  správy dle zákona  číslo 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění
 • eviduje hlášení o umístění včelstev na území města, zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění
 • provádí  souhrnný  výkon  státní  správy  dle  zákona číslo 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění,  na úseku správy  vodních toků na území celého správního obvodu a řídí práce při zneškodňování havárií
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací jako vodoprávní úřad dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • zajišťuje  výkon  státní  správy  dle  zákona  číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • zajišťuje  výkon  státní  správy  dle  zákona  číslo 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zajišťuje  poskytování  informací  v souladu se  zákonem číslo 106/1999  Sb., o  svobodném  přístupu  k  informacím,  v platném znění  
 • zajišťuje plnění svých úkolů uložených RmM, ZmM, PPM, event. zabezpečení zdůvodnění při jejich nesplnění, případně návrhu na revokaci či prodloužení termínu

samospráva

 • spolupracuje  při  činnostech  základních  a  středních  škol v oblasti ekologické výchovy
 • zajišťuje nové koncepce v  oblasti životního prostředí (pasportizace zeleně, apod.)
 • je garantem spolupráce s útulkem pro zatoulaná zvířata
 • zajišťuje deratizaci okolí vodních toků a veřejných prostranství na území města
 • zajišťuje spolupráci obce  s ostatními organizacemi pracujícími v oblasti životního prostředí
 • vede evidenci a zajišťuje likvidaci nepovolených skládek
 • zajišťuje odchyt holubů
 • zajišťuje údržbu zeleně včetně financování
 • dohlíží na dodržování OZV v dané oblasti
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby zásobování vodou a odvádění odpadních vod
 • rozhoduje o povinnosti připojit se na kanalizaci na území města Bíliny 
Vytvořeno 5.9.2017 16:21:14 | přečteno 416x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load