ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Náplň činnosti

Starostka:

 1. stojí v čele úřadu,
 2. zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva popřípadě rady, může starostka provést jen po jejich předchozím schválení,
 3. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka a určuje mu plat,
 4. řídí odbor interního auditu, zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících a výkonných struktur úřadu,
 5. podává radě návrh na jmenování a odvolání vedoucího odboru interního auditu,
 6. stanoví vedoucímu odboru interního auditu pracovní náplň s vymezením okruhu činností, povinností a odpovědnosti,
 7. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 8. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 9. je povinna v rámci své odpovědnosti udržovat vnitřní kontrolní systém úřadu,
 10. plní další úkoly vyplývající ze zákona a dalších zvláštních zákonů,
 11. odpovídá zastupitelstvu za výkon své funkce,
 12. je zástupcem v orgánech Euroregionu Krušnohoří, Euroregionu Labe, Hospodářské a sociální radě Teplicka a Ústeckého kraje, Svazu měst a obcí,
 13. řídí Městskou policii Bílina.

Místostarostka:

 1. zastupuje starostku města v době její nepřítomnosti (pracovní neschopnost, dovolená, služební cesta, apod.),
 2. je zástupcem v orgánech Severočeského sdružení obcí, Sdružení lázeňských míst a MAS SERVISO,
 3. spolu se starostkou podepisuje právní předpisy města,
 4. plní úkoly uložené jí zastupitelstvem a radou,
 5. odpovídá zastupitelstvu za výkon své funkce.


Vytvořeno 5.9.2017 10:23:57 | přečteno 644x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load