ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Za rok 2016

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2016 zahájil 183 kontrol, z toho 74 v provozovnách podnikatelských subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na konkrétní oblast byla vždy současně prováděna též živnostenská kontrola.


Kontroly dle zaměření:

Spotřební daň: 32

Cestovní kanceláře a agentury: 6

Bazary a zastavárny: 8

Autobazary, autovraky, odpady: 6

Zákon na ochranu spotřebitele: 38

 

Celkový počet kontrol 183 – z toho:

Fyzických osob: 143

Právnických osob: 29

Zahraničních osob: 11

 

Celkový počet kontrol na provozovnách 74 z toho:

Fyzických osob: 58

Právnických osob: 15

Zahraničních osob: 1


V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona  uloženo celkem v blokovém řízení 17 pokut v celkové výši 11 400 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona 3 pokuty v celkové výši 20 000 Kč. Za porušení zákona na ochranu spotřebitele byly ve správním řízení uloženy 4 pokuty v celkové výši 4 500 Kč. Porušení jiných právních přepisů byla celkem v 4 případech postoupena jiným správním orgánům –  1 případ na finanční úřad,  2 případy na okresní správu sociálního zabezpečení a 1 případ na jiný živnostenský úřad.

Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 38 případech v celkové výši 190 000 Kč.

 

V Bílině dne 07.03.2016

Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí ObŽÚ

Vytvořeno 13.2.2019 16:39:45 | přečteno 276x | dimmer

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load