ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Za rok 2017

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2017 zahájil 109 kontrol, z toho v 24 provozovnách podnikatelských subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na konkrétní oblast byla vždy současně prováděna též živnostenská kontrola.

Kontroly dle zaměření:

Spotřební daň: 0
Cestovní kanceláře a agentury: 6
Bazary a zastavárny: 0
Autobazary, autovraky, odpady: 6
Zákon na ochranu spotřebitele: 0

Celkový počet kontrol 109 – z toho:

Fyzických osob: 29
Právnických osob: 44
Zahraničních osob: 36

Celkový počet kontrol na provozovnách 24 z toho:

Fyzických osob: 11
Právnických osob: 10
Zahraničních osob: 3

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona uloženo celkem v blokovém řízení 5 pokut v celkové výši 3 000 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona 1 pokuta v celkové výši 10 000 Kč. Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 33 případech v celkové výši 165 000 Kč.

Bílině dne 06.02.2018
Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí ObŽÚ Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů provedených odborem dopravy v roce 2017 

Odbor dopravy Městského úřadu Bílina v rámci kontrolní činnosti provedl v roce 2017 kontrolu plnění povinností stanovených těmito zákony:

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (Autoškoly)

Zaměření: Autoškoly – při výcviku v řízení vozidla (v provozu/v učebnách)

Provedeno kontrol: 7

Nápravná opatření: bez nápravných opatření


Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (MHD, TAXI)

Zaměření: MHD

Provedeno kontrol: 2

Nápravná opatření: bez nápravných opatření

 

Zaměření: TAXI

Provedeno kontrol: 5

Nápravná opatření: bez nápravných opatření


Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (Stanice měření emisí)

Zaměření: Stanice měření emisí

Provedeno kontrol: 1

Nápravná opatření: bez nápravných opatření


Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Vraky, Komunikace, Dopravní značení)

Zaměření: Vraky, stavebně-technický stav komunikací, stav dopravní značení

Provedeno kontrol: kontrolní činnost se provádí v průběhu celého roku

Nápravná opatření: v případě zjištění porušení povinností byla odborem dopravy uložena nápravná opatření


Zpracoval: Ing. Oldřich Jedlička, DiS., vedoucí odboru dopravy

Kontakt: tel.: 417 810 890, e-mail: jedlickao@bilina.cz


Vytvořeno 8.3.2016 8:12:38 - aktualizováno 6.2.2018 13:36:10 | přečteno 574x | ernest

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load