ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Za rok 2021

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2021 zahájil 133 kontrol, z toho v 11 provozovnách podnikatelských subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na konkrétní oblast byla vždy současně prováděna též živnostenská kontrola.

 

Kontroly dle zaměření:

Cestovní kanceláře a agentury 2

Bazary a zastavárny   2

Autobazary, autovraky, odpady 10

Zákon na ochranu spotřebitele 9


Celkový počet kontrol 133 – z toho:

Fyzických osob 59

Právnických osob 48

Zahraničních osob 26


Celkový počet kontrol na provozovnách 11 z toho:

Fyzických osob 5

Právnických osob     5

Zahraničních osob   1

 

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona a zákona na ochranu spotřebitele uloženo celkem v blokovém řízení 1 pokuta v celkové výši 300 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona bylo uloženo 5 pokut v celkové výši 10 300 Kč. Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 52 případech v celkové výši 262 500 Kč. 

Informaci o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů vzala Rada města Bíliny na vědomí usnesením č. 58 z 18.01.2022.

 

Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí obecního živnostenského úřadu

tel. 723 773 893, e-mail: brodska@bilina.cz 

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů provedených odborem dopravy v roce 2021

Odbor dopravy Městského úřadu Bílina v rámci kontrolní činnosti provedl v roce 2021 kontrolu plnění povinností stanovených těmito zákony:


Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (Autoškoly)

Zaměření: Autoškoly – při výcviku v řízení vozidla (v provozu/v učebnách)
Provedeno kontrol: 0 (s ohledem na COVID-19)
Nápravná opatření: bez nápravných opatření


Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (MHD, TAXI)

Zaměření: MHD
Provedeno kontrol: 1 (s ohledem na COVID-19)
Nápravná opatření: bez nápravných opatření

 

Zaměření: TAXI
Provedeno kontrol: 3 (s ohledem na COVID-19)
Nápravná opatření: bez nápravných opatření


Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (Stanice měření emisí)

Zaměření: Stanice měření emisí
Provedeno kontrol: 0 (kontrola ze zákona 1x během 3 let)
Nápravná opatření: ---


Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Vraky, Komunikace, Dopravní značení)

Zaměření: Vraky, stavebně-technický stav komunikací, stav dopravního značení
Provedeno kontrol: kontrolní činnost se provádí v průběhu celého roku
Nápravná opatření: v případě zjištění porušení povinností byla odborem dopravy uložena nápravná opatření


Zpracoval: Ing. Oldřich Jedlička, DiS., vedoucí odboru dopravy

Kontakt: tel.: 417 810 890, e-mail: jedlickao@bilina.cz


Vytvořeno 25.1.2022 12:25:24 - aktualizováno 23.2.2022 14:18:32 | přečteno 93x | dimmer

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load