ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Za rok 2022

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2022 zahájil 128 kontrol, z toho v 29 provozovnách podnikatelských subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na konkrétní oblast byla vždy současně prováděna též živnostenská kontrola.

Kontroly dle zaměření:

Cestovní kanceláře a agentury  11

Bazary a zastavárny  19

Autobazary, autovraky, odpady  11

Zákon na ochranu spotřebitele  12


Celkový počet kontrol 128 – z toho:

Fyzických osob  84

Právnických osob  25

Zahraničních osob  19


Celkový počet kontrol na provozovnách 11 z toho:

Fyzických osob  16

Právnických osob  12

Zahraničních osob  1

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona a zákona na ochranu spotřebitele uloženo celkem v blokovém řízení 8 pokut v celkové výši 5 000 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona bylo uloženo 3 pokuty v celkové výši 23 000 Kč. Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 35 případech v celkové výši 190 000 Kč. 

Informaci o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí Rada města Bíliny dne 17.01.2023 usnesením č. 65.

Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí obecního živnostenského úřadu

tel. 723 773 893, e-mail: brodska@bilina.czInformace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů provedených odborem dopravy v roce 2022

Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bílina v rámci kontrolní činnosti provedl v roce 2022 kontrolu plnění povinností stanovených těmito zákony:


Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (Autoškoly)

Zaměření: Autoškoly

Provedeno kontrol: 2 – (1) při výcviku v řízení vozidla; (2) v učebně

Nápravná opatření:

(1) zjištěno porušení zákona – řešeno dle legislativy ČR

(2) bez nápravných opatření


Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (MHD, TAXI)

Zaměření: MHD 

Provedeno kontrol:

Nápravná opatření:

(1) bez nápravných opatření

(2) drobné porušení oznámeno smluvnímu dopravci k dořešení


Zaměření: TAXI 

Provedeno kontrol: 6

Nápravná opatření: drobná porušení zákona vyřešena na místě s řidiči

závažnější porušení zákona řešeno dle legislativy ČR 


Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (Stanice měření emisí) 

Zaměření: Stanice měření emisí 

Provedeno kontrol:

Nápravná opatření:

(1) drobné porušení povinností vyřešeno na místě s provozovatelem

(2) bez nápravných opatření


Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Vraky, Komunikace, Dopravní značení)

Zaměření: Vraky, stavebně-technický stav komunikací, stav dopravního značení

Provedeno kontrol: kontrolní činnost se provádí v průběhu celého roku

Nápravná opatření: v případě zjištění porušení povinností byla silničním správním úřadem uložena nápravná opatření


Zpracoval: Ing. Oldřich Jedlička, DiS., vedoucí odboru DŽPaSÚ

Kontakt: tel.: 417 810 890, e-mail: jedlickao@bilina.cz

Vytvořeno 25.1.2023 7:17:03 | přečteno 36x | dimmer

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load