ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů  o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v § 9 až 11 zákona. V případě města Bíliny je tímto evidenčním orgánem tajemník Městského Úřadu Bílina, který může vedením registru pověřit i jinou osobu. 
 
Veřejní funkcionáři
Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě města Bíliny:
  • člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva města, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
  • starostka a místostarostka,
  • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí úředníci, kteří nakládají s finančními prostředky města jako příkazci finančních operací ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota jednotlivé finanční operace přesáhne 250 000 Kč nebo se bezprostředně podílejí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky nebo rozhodují ve správním řízení (s výjimkou blokového řízení).
Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení  v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.
 
Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení
  • Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt žadatele, adresu pro doručování. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
  • Veškeré údaje vedené v registru, se kterými se žadatel o nahlédnutí seznámí nesmějí být dále zveřejňovány a mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.
 
Přestupky
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Uvedené přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souborucestne prohlaseni144.5 KB .doc
ikona souborucestne prohlaseni97.13 KB .pdf
ikona souboruzadost o nahlednuti40 KB .doc
ikona souboruzadost o nahlednuti54.47 KB .pdf

Vytvořeno 15.6.2011 16:41:08 - aktualizováno 29.9.2016 8:57:15 | přečteno 1108x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load