ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Výroční zpráva za rok 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2019


V návaznosti na schválení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), musí každý povinný subjekt následující rok zveřejnit výroční zprávu za rok předcházející. Výroční zpráva je Radě města Bíliny předkládána od roku 2005.

Počet podaných žádostí o informace celkem: 28

Počet žádostí o informace vyřízených:

  • odkazem na zveřejněnou informaci: 2
  • poskytnutím informace: 25
  • odložením žádosti: 1
  • dosud v řízení: 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0

Počet podaných stížností podle § 16a (Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace): 1

Způsob vyřízení stížností:

  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 1

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. e) InfZ.

Město Bílina rozhodovalo jako odvolací orgán v 1 případě odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu.


Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Bíliny dne 11.2.2020 usnesením č. 174.


Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí Obecního živnostenského úřadu

                      tel. 723 773 893, e-mail: brodska@bilina.cz

Vytvořeno 19.2.2020 7:24:38 | přečteno 108x | dimmer
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load