ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna na budově MěÚ Břežánská 50/4.

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
2.6.2023 - 19.6.2023 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí Město Bílina Prodej/pronájem nemovitých věcí
KUUK/082151/2023/ZPZ 1.6.2023 - 19.6.2023 Oznámení o ukončení dokazování - seznámení s podklady pro rozhodnutí (Honitba Lesy Sever II.) Krajský úřad Ústeckého kraje Veřejná vyhláška
213 EXD 177/2023-1 1.6.2023 - 8.6.2023 Dražební vyhláška - pozemky, Hrobčice, Chouč Exekutorský úřad České Budějovice Dražební vyhláška
31.5.2023 - 20.6.2023 Veřejná výzva na obsazení funkce Administrativní pracovník odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví Město Bílina Volná místa
31.5.2023 - 20.6.2023 Veřejná výzva na obsazení funkce Administrativní pracovník odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Město Bílina Volná místa
MUBI 13580/2023 31.5.2023 - 16.6.2023 Opatření obecné povahy - dopravní značení, Bílina, na parkovišti naproti č. p. 763, ul. Sídliště Za Chlumem Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
040 EX 5241/12-178 29.5.2023 - 18.7.2023 Dražební vyhláška - nemovitost, Kešel Elemír Exekutorský úřad Prachatice Dražební vyhláška
29.5.2023 - 14.6.2023 Oznámení o nálezu č. 9 a 10 Městský úřad Bílina, odbor správní a vnitřních věcí Různé
MUBI 22015/2023 29.5.2023 - 14.6.2023 Rozhodnutí - stavební povolení, Rekonstrukce komunikací a mostů v ulici Horská a Bezovka – SO 201 a SO 202 – Oprava mostních objektů, poz. parc. č. 858, 845/1, 976/1 a 806/1, k. ú. Bílina Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
131 EX 3369/15-118 26.5.2023 - 28.6.2023 Dražební vyhláška - nemovitost, VM Market v.o.s. Exekutorský úřad Liberec Dražební vyhláška
25.5.2023 - 19.6.2023 Veřejná výzva na obsazení funkce Technik II. Město Bílina Volná místa
MUBI 17862/2023 25.5.2023 - 12.6.2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení, v Ledvicích, na silnici č. III/25319 Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
120 EX 11716/12-143 24.5.2023 - 23.8.2023 Dražební vyhláška - nemovitost, Berkyová Kristina Exekutorský úřad Klatovy Dražební vyhláška
MUBI 21164/2023 24.5.2023 - 9.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, ul. Lidická, před ZŠ Lidická Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 16831/2023 24.5.2023 - 9.6.2023 Opatření obecné povahy - dopravní značení, v Hostomicích, ul. Školní náměstí, na částech p. p. č. 535/1, v k. ú. Hostomice nad Bílinou, na silnici č. II/258, ul. 5. května, na částech p. p. č. 577/2, v k. ú. Hostomice nad Bílinou Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 21344/2023 24.5.2023 - 9.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, Bílina, ul. Kyselská, žel. přejezd č. P1951, dráž.km 36,210 Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 20573/2023 24.5.2023 - 9.6.2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení, na silnici č. II/258, mezi obcí Světec a městysem Hostomice, na částech p. p. č. 553/1, v k. ú. Hostomice nad Bílinou. Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
24.5.2023 - 31.7.2023 Návrh závěrečného účtu města Bíliny a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022 Město Bílina Různé
KUUK/076918/2023 23.5.2023 - 8.6.2023 Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II - Nová skladovací hala – dostavba v průmyslovém areálu Hostomice Krajský úřad Ústeckého kraje Veřejná vyhláška
MUBI 18820/2023 23.5.2023 - 8.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, na silnici č. III/2571, na částech p. p. č. 639/26, v k. ú. Žichov Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 18864/2023 23.5.2023 - 8.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, na silnici č. III/2571, na částech p. p. č. 1702/1, 1702/3, 1739/2, 1739/1 a na silnici č. III/2582, na částech p. p. č. 1664/8, 1719/1, 1719/2, vše v k. ú. Měrunice Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 18696/2023 23.5.2023 - 8.6.2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení, v Bílině, ul. Na Výsluní, před č. p. 370, na místní komunikaci (dále jen „MK“) č. 62c – Na Výsluní, na části p. p. č. 2077/1, v k. ú. Bílina Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
22.5.2023 - 24.6.2023 Zájezd do Kutné Hory Městský úřad Bílina, odbor správní a vnitřních věcí Různé
MUBI 20467/2023 22.5.2023 - 7.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, ul. Lidická, před ZŠ Lidická Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 20443/2023 22.5.2023 - 7.6.2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení, Bílina, ul. Čapkova a Litoměřická, na parkovištích, na částech p. p. č. 937/58, 937/39, 937/49, 937/36, 937/61 a 937/53, k. ú. Bílin Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
MUBI 19636/2023 18.5.2023 - 5.6.2023 Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, Bílina, ul. Teplická a Čsl. armády Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu Veřejná vyhláška
18.5.2023 - 31.8.2023 Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Bílina, Komenského 38, I. nadzemní podlaží Město Bílina Prodej/pronájem nemovitých věcí
18.5.2023 - 31.8.2023 Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Bílina, Seifertova 105, I. nadzemní podlaží Město Bílina Prodej/pronájem nemovitých věcí
15.5.2023 - 15.5.2026 Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o., Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2023 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
15.5.2023 - 15.5.2026 Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Hospic v Mostě, o. p. s., Léčba bolesti a ošetřovací péče v hospicové péči 2023 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
15.5.2023 - 15.5.2026 Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Arkadie, o. p. s., Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením 2023 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
180 EX 8859/22-112 15.5.2023 - 22.6.2023 Dražební vyhláška - Nápravníková Martina Exekutorský úřad Praha 6 Dražební vyhláška
10.5.2023 - 31.7.2023 Zveřejnění záměru převodu nemovitých věcí - předmětem prodeje je část pozemku p. č. 2160 (zahrada) o výměře cca 560 m2 v k. ú. Bílina a pozemku p. č. 2161 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 155 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba č. p. 159 (rod Město Bílina Prodej/pronájem nemovitých věcí
MgMT/055762/2023 OD/Tvrd/23/vr-výz 5.5.2023 - 5.7.2023 Výzva k odstranění vraku - Škoda Pick-up, RZ 7U7 7104 Magistrát města Teplice Veřejná vyhláška
4.5.2023 - 4.5.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Pohádkový les Bílina z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
223EX 2341/13-125 4.5.2023 - 19.6.2023 Dražební vyhláška - Jochová Exekutorský úřad Kladno Dražební vyhláška
139EX 07812/18-181 3.5.2023 - 19.6.2023 Dražební vyhláška - Grajcárová Exekutorský úřad Šumperk Dražební vyhláška
2.5.2023 - 2.5.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Fotbalový klub, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
MgMT/054553/2023 D/Tvrd/23/vr-výz 28.4.2023 - 28.6.2023 Výzva k odstranění vraku - Škoda Fabia, RZ 5U8 1608 Magistrát města Teplice Veřejná vyhláška
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Klub rybolovné techniky Bílina z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tělocvičná jednota Sokol Bílina Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – „PRO-AKTIV z.s.“ Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Atletický klub Bílina Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub KRASO Bílina z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace -  Sportovní kuželkářský klub Bílina, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – „SanDoMon Bílina“ z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SK Bílina z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílina Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SK FAVORIT Bílina z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SK HC Draci Bílina, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Draci Bílina, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Jiří Fait Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2023 - 30.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Pure Music, z.s. Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
24.3.2023 - 24.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby (HNsP) Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
10.3.2023 - 10.3.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
416170/23/2514-00540-506042 8.3.2023 - 8.8.2023 Dražební vyhláška - Bytová jednotka o velikosti podílu 1/2 č. 601/15 v bytovém domě č.p. 601 v k.ú. Bílina Finanční úřad pro Ústecký kraj Dražební vyhláška
28859/23/2514-00540-506042 8.3.2023 - 11.8.2023 Dražební vyhláška - Bytová jednotka o velikosti podílu 1/2 č. 601/15 v bytovém domě č.p. 601 v k.ú. Bílina, Finanční úřad pro Ústecký kraj Dražební vyhláška
UZSVM/UTP/1043/2023-UTPM 24.2.2023 - 1.1.2024 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Teplice Různé
20.2.2023 - 31.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 2023 Město Bílina Různé
9.1.2023 - 28.2.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2024 – 2025 příspěvkových organizací zřízených městem Bílina Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Různé
28.12.2022 - 28.2.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2024–2025, Městské technické služby Bílina Město Bílina Různé
28.12.2022 - 28.2.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2024–2025, Hornická nemocnice s poliklinikou Město Bílina Různé
15.12.2022 - 31.12.2024 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 Město Bílina Různé
15.12.2022 - 31.1.2024 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023 Město Bílina Různé
14.12.2022 - 16.12.2023 Termíny svateb na rok 2023 Město Bílina Různé
7.12.2022 - 12.12.2023 Termíny vítání občánků na rok 2023 Město Bílina Různé
30.11.2022 - 30.1.2024 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2024, 2025 příspěvkových organizací zřízených městem Bílina Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Různé
MZE-59640/2022-16212 3.11.2022 - 31.12.2023 Opatření obecné povahy 1/2022 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
6.10.2022 - 6.10.2025 Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Atletický klub Bílina – zakoupení nového sekacího stroje Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.6.2022 - 31.7.2023 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Bíliny za rok 2021 Město Bílina Různé
22.6.2022 - 22.6.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Pohádkový les Bílina z.s. – Pohádkový řezbářský plenér 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
26.4.2022 - 26.4.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK HC Draci Bílina, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
14.4.2022 - 14.4.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tělocvičná jednota Sokol Bílina - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
4.4.2022 - 4.4.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - „PRO-AKTIV z.s.“ - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - pořízení nových učebních pomůcek k výuce informatiky na gymnáziu v Bílině v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní klub KRASO Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SHOTOKAN KARATE - DO MASOPUST BÍLINA, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SanDoMon Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
30.3.2022 - 30.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Draci Bílina, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Fotbalový klub Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Atletický klub Bílina - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - ČSS z.s. - sportovně střelecký klub Bílina - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Klub rybolovné techniky Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sportovní kuželkářský klub Bílina, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
28.3.2022 - 28.3.2025 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2022 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
19.1.2022 - 19.1.2025 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK PR21/49691 Městský úřad Bílina, odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
26.10.2021 - do odvolání Usnesení rady města z 19. října 2021 Městský úřad Bílina, kancelář úřadu Usnesení RM
21.9.2021 - 21.9.2024 Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. INV-2021-24 - Český rybářský svaz, z.s. (Rekonstrukce přivaděče do vodních ploch sloužících jako požární zdroj) Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic Smlouvy
26.7.2021 - 30.6.2023 Dotační program Podpora výměny kotlů a kamen na hnědé uhlí v obcích z okolí Dolů Bílina Městský úřad Bílina - Odbor dotací a projektů Veřejná vyhláška
13.7.2021 - 13.7.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pohádkový les Bílina, z.s. - projekt Řezbářský plenér 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
10.5.2021 - 10.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
6.5.2021 - 6.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Sportovní klub KRASO Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
6.5.2021 - 6.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tělocvičná jednota Sokol Bílina - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
6.5.2021 - 6.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SanDoMon Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
3.5.2021 - 3.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST BÍLINA, z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
3.5.2021 - 3.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Draci Bílina z.s. - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
3.5.2021 - 3.5.2024 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – „PRO - AKTIV z.s.“ - podpora činnosti příjemce v roce 2021 Městský úřad Bílina, odbor školství kultury a sportu Smlouvy
Vytvořeno 18.5.2017 12:05:11 | přečteno 709957x | dimmer
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load