ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Bílina

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA


ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BÍLINA

Zastupitelstvo města Bílina na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021. Povinností obce je zajistit po vydání změny územního plánu tzv. „úplné znění“, které představuje „územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho změny

Textová část úplného znění ÚP Bílina:

ikona souboru ikona souboruTextová část – VÝROK – úplné znění

Grafická část úplného znění ÚP Bílina:

I.1 ikona souboru ikona souboruVýkres základního členění 1:5000

I.2a ikona souboru ikona souboruHlavní výkres – urbanistická koncepce 1:5000

I.2b ikona souboru ikona souboruHlavní výkres –prostorové uspořádání území 1:5000

I.3 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce dopravní infrastruktury 1:5000

I.4 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – plyn a teplo 1:5000

I.5 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – elektro a spoje 1:5000

I.6 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – kanalizace a vodovod 1:5000

I.7 ikona souboru ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

I.8 ikona souboru ikona souboruVýkres pořadí změn v území 1:5000

II.9 ikona souboru ikona souboruKoordinační výkres 1:5000

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zastupitelstvem města Bílina v souladu s § 6 odst. (5) písm. c), za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021.

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyla Změna č. 1ÚP Bílina a úplné znění ÚP Bílina účinnosti dne 15.03.2021.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚP BÍLINA:

ikona souboru ikona souboruTextová část – VÝROK

ikona souboru ikona souboruTextová část – ODŮVODNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 1 – ikona souboru ikona souboruÚplné znění textové části ÚP Bílina s vyznačením změn

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚP BÍLINA:

I.1 ikona souboru ikona souboruVýkres základního členění                                                                1:5000

I.2a ikona souboru ikona souboruHlavní výkres – urbanistická koncepce                                           1:5000

I.2b ikona souboru ikona souboruHlavní výkres –prostorové uspořádání území                                 1:5000

I.3 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce dopravní infrastruktury                                         1:5000

I.4 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – plyn a teplo                  1:5000

I.5 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – elektro a spoje              1:5000

I.6 ikona souboru ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury – kanalizace a vodovod   1:5000

I.7 ikona souboru ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                     1:5000

I.8 ikona souboru ikona souboruVýkres pořadí změn v území                                                              1:5000

II.1 ikona souboru ikona souboruKoordinační výkres                                                                            1:5000

II.2 ikona souboru ikona souboruVýkres širších vztahů                                                                         1:100 000

II.3 ikona souboru ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu                               1:5000

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bílina byla schválena Zastupitelstvem města Bílina usnesením č. 21/2018 dne  15.02.2018.

Text schválené zprávy o uplatňování je k nahlédnutí ikona souboru ikona souboru– ZDE -.


ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA 

Vydaný formou opatření obecné povahy, č.j.: MUBI/22506/2012 dne 25.06.12

Zastupitelstvem města Bílina v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva města Bílina  č. 112 ze dne 21.06. 2012.

Územní plán Bílina je pořízen pro celé správní území města tj. pro katastrální území Bílina, Bílina – Újezd, Břešťany, Břežánky, Chudeřice u Bíliny a Jenišův Újezd. Obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění.

Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá Územní plán Bílina, který byl vydán formou opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání územního plánu formou opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Bílina.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

S celým obsahem Územního plánu Bílina je možné se seznámit:

 • V TIŠTĚNÉ PODOBĚ  -  na Městském úřadě Bílina, Stavební úřad, Břežanská 50/4, Bílina ve 2. patře, od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.
 • V DIGITÁLNÍ PODOBĚ -  na této stránce (viz. níže)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

ikona souboru ikona souboruVeřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy - Územní plán Bílina

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

ikona souboru ikona souboruOpatření obecné povahy – ÚP Bílina

ikona souboru ikona souboruSchvalovací doložka

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA:

Výroková část územního plánu:

Textová část:

ikona souboru ikona souboruTextová část - VÝROK

Grafická část:

 1. ikona souboru ikona souboruVýkres základního členění
 2. ikona souboru ikona souboruHlavní výkres
 3. ikona souboru ikona souboruDopravní infrastruktura
 4. ikona souboru ikona souboruTechnicka_infra_plyn_teplo
 5. ikona souboru ikona souboruTechnicka_infra_elektro_spoje
 6. ikona souboru ikona souboruTechnická infrastruktura – kanalizace, voda
 7. ikona souboru ikona souboruVPS, VPO, asanace

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

ikona souboru ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

 1. ikona souboru ikona souboruVýkres širších vztahů
 2. ikona souboru ikona souboruKoordinační výkres_1
 3. ikona souboru ikona souboruKoordinační výkres_2
 4. ikona souboru ikona souboruPředpokládaný zábor ZPF


LOGO.png, obrázek se otevře v novém okně

Projekt ,,Tvorba územního plánu,  Bílina“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vytvořeno 15.3.2021 13:12:18 | přečteno 1344x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load