ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina

Město Bílina

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územní studie

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA

Územní studie, ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území anebo jako  podklad k pořízení územně plánovací dokumentace (územního plánu nebo regulačního plánu)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.

Územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je ale podkladem neopomenutelným a stavební úřad musí v územním řízení přihlížet k výsledku řešení územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

ÚS - POD CHLUMEM_2, obrázek se otevře v novém okněÚzemní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plocha Z20, plocha se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Územní studie je zpracována v měřítku 1:1000 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, veřejné vybavenosti a pozemků dopravní a technické infrastruktury včetně napojení této lokality na dopravní skelet města.  

DOKUMENTACE ÚS POD CHLUMEM je k nahlédnutí:

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

 1. ikona souboruHlavní výkres
 2. ikona souboruVýkres širších vztahů
 3. ikona souboruZákres nad ortofotomapou
 4. ikona souboruDopravní a technická infrastruktura
 5. ikona souboruKoordinační výkres
 6. ikona souboruEtapizace a návrh na dělení a scelování pozemků

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

ÚS - TP -2, obrázek se otevře v novém okněÚzemní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plochy Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N04, N03 a N02.  Plochy se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“,  „OS – tělovýchovná a sportovní zařízení“, „ZO – plochy ochranné a izolační zeleně“ a „DS – dopravní infrastruktura silniční“. Územní studie je zpracována v měřítku  1:1500 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, sportovně rekreační činnost, veřejná prostranství, veřejnou vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení této lokality na dopravní skelet města. 

DOKUMENTACE ÚS TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ je k nahlédnutí:

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí v TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

ikona souboruTextová část

Grafická část:

 1. ikona souboruSituace širších vztahů
 2. ikona souboruSituace – ortofotomapa
 3. ikona souboruZÓNY - členění území
 4. ikona souboruHlavní situace - CELKOVÁ
 5. ikona souboruHlavní situace – SEVEROVÝCHODNÍ ZÓNA
 6. ikona souboruHlavní situace – ZÓNA NAD LITOMĚŘICKOU UL.
 7. ikona souboruHlavní situace – ZÓNA NAD BEZOVKOU
 8. ikona souboruDopravní řešení - CELKOVÁ
 9. ikona souboruProstorová regulace
 10. ikona souboruNávrh na dělení a scelováni pozemků
 11. ikona souboruVýkres etapizace
 12. ikona souboruKoordinační výkres – SV ZÓNA
 13. ikona souboruKoordinační výkres – ZÓNA NA LITOMĚŘICKOU UL.
 14. ikona souboruKoordinační výkres – ZÓNA NAD BEZOVKOU
Vytvořeno 15.6.2021 11:00:33 | přečteno 1339x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load