ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Bílina

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BÍLINA

Zastupitelstvo města Bílina na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021. Povinností obce je zajistit po vydání změny územního plánu tzv. „úplné znění“, které představuje „územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho změny“. V digitální formě je tato dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zastupitelstvem města Bílina v souladu s § 6 odst. (5) písm. c), za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021.

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyla Změna č. 1ÚP Bílina a úplné znění ÚP Bílina účinnosti dne 15.03.2021.
V digitální formě je tato dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.


ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bílina byla schválena Zastupitelstvem města Bílina usnesením č. 21/2018 dne  15.02.2018.

Text schválené zprávy o uplatňování je k nahlédnutí ikona souboru– ZDE -.

 

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA 

Zastupitelstvo města Bílina vydalo opatřením obecné povahy dne 25.06.2012 Územní plán Bílina, který nabyl účinnosti dne 10.07.2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.

V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí na Městském úřadě Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování nebo na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA
Městský úřad Bílina, OSÚŽP – Úřad územního plánování pořídil pro Město Bílina v souladu s Územním plánem Bílina: 


ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

podchlumem.png

DOKUMENTACE je v TIŠTĚNÉ PODOBĚ k nahlédnutí na  Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ pak zde


ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

us_teplicke_predmesti.png

DOKUMENTACE je v TIŠTĚNÉ PODOBĚ k nahlédnutí na  Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ pak zde

Vytvořeno 28.8.2013 16:06:33 - aktualizováno 15.3.2021 13:27:19 | přečteno 789x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load