ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Bílina

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA

Zpráva o uplatňování Změny č.2 Územního plánu Bílina byla schválena Zastupitelstvem města Bílina usnesením č. 235/2022 dne  7.12.2022

Text schválené zprávy o uplatňování je k nahlédnutí – ZDE -.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP BÍLINA

Zastupitelstvo města Bílina na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021. Povinností obce je zajistit po vydání změny územního plánu tzv. „úplné znění“, které představuje „územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho změny“. V digitální formě je tato dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zastupitelstvem města Bílina v souladu s § 6 odst. (5) písm. c), za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 10.02.2021 pod usn. č. 28/2021 vydalo  Změnu č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) formou opatření obecné povahy č.j.: MUBI 5560/2021.

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyla Změna č. 1ÚP Bílina a úplné znění ÚP Bílina účinnosti dne 15.03.2021.
V digitální formě je tato dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.


ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLINA

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bílina byla schválena Zastupitelstvem města Bílina usnesením č. 21/2018 dne  15.02.2018.

Text schválené zprávy o uplatňování je k nahlédnutí ikona souboru– ZDE -.

 

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA 

Zastupitelstvo města Bílina vydalo opatřením obecné povahy dne 25.06.2012 Územní plán Bílina, který nabyl účinnosti dne 10.07.2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí - ZDE -.

V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí na Městském úřadě Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování nebo na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA
Městský úřad Bílina, OSÚŽP – Úřad územního plánování pořídil pro Město Bílina v souladu s Územním plánem Bílina: 


ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

podchlumem.png

DOKUMENTACE je v TIŠTĚNÉ PODOBĚ k nahlédnutí na  Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ pak zde


ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

us_teplicke_predmesti.png

DOKUMENTACE je v TIŠTĚNÉ PODOBĚ k nahlédnutí na  Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ pak zde

Vytvořeno 28.8.2013 16:06:33 - aktualizováno 15.3.2021 13:27:19 | přečteno 876x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load