ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Hostomice

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYS HOSTOMICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu městys Hostomice byla schválena Zastupitelstvem městys Hostomice usnesením ZM č. 69/2015 dne 21.12.20105

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP městys Hostomice ikona souboru- ZDE -.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Úplné znění Územního plánu Hostomice bude doplněno po pořízení nejbližší změny územního plánu.


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE - PLATNÝ

Územní plán obce Hostomice byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2006 a nabyl účinnosti dne 19.12.2006.


TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

 1. ikona souboruHlavní výkres
 2. ikona souboruVýkres širších vztahů
 3. ikona souboruVodohospodářské systémy - zásobování vodou
 4. ikona souboruVodohospodářské systémy - kanalizace
 5. ikona souboruEnergetické systémy - elektro
 6. ikona souboruEnergetické systémy - plyn, vytápění
 7. ikona souboruEnergetické systémy - spoje
 8. ikona souboruDoprava
 9. ikona souboruOchrana přírody, ÚSES
 10. ikona souboruVeřejně prospěšné stavby
 11. ikona souboruZemědělská příloha


Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Úřadě městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, odbor stavebního úřadu a ŽP, úřad územního plánování a na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOMICE

Změna č. 1 Územního plánu obce Hostomice byla vydána zastupitelstvem obce dne 26.09.2011 a nabyl účinnosti dne 12.10.2011. 

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

 1. ikona souboruHlavní výkres
 2. ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb
 3. ikona souboruKoordinační výkres
 4. ikona souboruVýkres širších vztahů
 5. ikona souboruVýkres přepokládaný zábor ZPF

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Úřadě městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOMICE – ve fázi pořizování - neplatný

Zastupitelstvo městyse Hostomice  rozhodlo o  pořízení Územního plánu městyse Hostomice.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

Dne 20.06.2016 Zastupitelstvo městyse Hostomice schválilo usnesením č. 97/2016 zadání územního plánu.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hostomice nachází ve fázi vyhodnocení výsledků veřejného projednání v souladu s §53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění. 


 

Vytvořeno 9.9.2020 15:52:14 - aktualizováno 22.10.2020 7:53:11 | přečteno 1685x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load