ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Hrobčice

ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE

Vydaný formou opatření obecné povahy, č. 1/2022

Zastupitelstvem obce Hrobčice  v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících (až §174)  správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva obce Hrobčice č. 2/22/2022 ze dne 10.03.2022.

Územní plán Hrobčice zahrnuje katastrální území  Červený Újezd u Mukova, Hetov, Mirošovice, Radovesice u Bíliny, Chouč, Hrobčice, Mrzlice, Razice, Dřínek, Kučlín, Mukov a Tvrdín.  

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyl Územní plán Hrobčice účinnosti dne 28.03.2022.

S celým obsahem Územního plánu Hrobčice je možné se seznámit:

  • v tištěné podobě na  Obecním úřadě Hrobčice, Hrobčice č.p. 41, 417 57 Hrobčice nebo u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, OSÚŽP-ÚÚP, Břežánská 40/3, Bílina, 3.p, kancelář č. 304 v úřední dny pondělí, středa, mimo úřední dny dle domluvy.
  • dálkovým přístupem pak na webových stránkách MěÚ Bílina (viz níže). 

 

Územní plánu Hrobčice obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění. (viz. níže).

 

ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE:

Výroková část územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část výrok

Grafická část:

1. ikona souboruVýkres základního členění území 1:10 000

2. ikona souboruHlavní výkres 1:5 000

3. ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

4. ikona souboruHlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 1:5 000

5. ikona souboruHlavní výkres – koncepce dopravy 1:5 00

6. ikona souboruHlavní výkres - koncepce krajiny a ÚSES 1:5 000

 

 

 

 

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část odůvodnění

přílohy:

P.1. ikona souboruTabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

P.2. Vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů

P.3. ikona souboruRozhodnutí o námitkách

P.4. ikona souboruVyhodnocení připomínek

 

Grafická část:

II.1. ikona souboruKoordinační výkres 1: 5 000

II.2. ikona souboruVýkres širších vztahů 1: 25 000

II.3. ikona souboruVýkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1: 5 000

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

ikona souboruVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Hrobčice

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

ikona souboruOpatření obecné povahy – č. 1/2022 – ÚP Hrobčice

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022 je textová a grafická část Územního plánu Hrobčice viz výše.

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022:

Příloha č. 1: Textová část ÚP Hrobčice (VÝROK) II/2022

Příloha č. 2: Grafická část ÚP Hrobčice (VÝROK) II/2022

Příloha č. 3: Textová část ODŮVODNĚNÍ ÚP Hrobčice II/2022

Příloha č. 4: Grafická část ODŮVODNĚNÍ ÚP Hrobčice II/2022


Vytvořeno 28.3.2022 11:40:05 - aktualizováno 28.3.2022 11:47:11 | přečteno 224x | a.pevna
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load