ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina

Město Bílina

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Hrobčice

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Úplné znění Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice bude pořízeno po zpracování nejbližší změny územního plánu.


UZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Územní plán sídelního útvaru Hrobčice byl schválen zastupitelstvem obce 14.06.1999 a nabyl účinnosti dne 29.06.1999.

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

 1. ikona souboruVýkres širších vztahů
 2. Hlavní výkres (funkční využití ploch obce):
  1. ikona souboruČervený Újezd
  2. ikona souboruHrobčice
  3. ikona souboruChouč
  4. ikona souboruKučlín
  5. ikona souboruMirošovice
  6. ikona souboruMrzlice
  7. ikona souboruMukov
  8. ikona souboruRazice
  9. ikona souboruTvrdín
 3. Regulační zásady prostorového upspořádání návrhových ploch:
  1. ikona souboruČervený Újezd
  2. ikona souboruHrobčice
  3. ikona souboruChouč
  4. ikona souboruKučlín
  5. ikona souboruMirošovice
  6. ikona souboruMrzlice
  7. ikona souboruMukov
  8. ikona souboruRazic
 4. Doprava, inženýrské sítě:
  1. ikona souboruČervený Újezd
  2. ikona souboruHrobčice
  3. ikona souboruChouč
  4. ikona souboruKučlín
  5. ikona souboruMirošovice
  6. ikona souboruMrzlice
  7. ikona souboruMukov
  8. ikona souboruRazice
  9. ikona souboruTvrdín
 5. Veřejně prospěšné stavby:
  1. ikona souboruČervený Újezd
  2. ikona souboruHrobčice
  3. ikona souboruChouč
  4. ikona souboruKučlín
  5. ikona souboruMirošovice
  6. ikona souboruMrzlice
  7. ikona souboruMukov
  8. ikona souboruRazice
  9. ikona souboruTvrdín

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 1  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
ikona souboruVeřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Z1 ÚP SÚ Hrobčice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:
ikona souboruOpatření obecné povahy – Z1 ÚP SÚ Hrobčice
ikona souboruSchvalovací doložka_Z1

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - VÝROK

Grafická část:

1. ikona souboruVýkres základního členění

2. ikona souboruHlavní výkres

3. ikona souboruVPS, VPO, asanace

[ pagebreak ]

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

4. ikona souboruVýkres širších vztahů

5. ikona souboruKoordinační výkres

6. ikona souboruPředpokládaný zábor ZPF


Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 2  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
ikona souboruVeřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Z2 ÚP SÚ Hrobčice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:
ikona souboruOpatření obecné povahy – Z2 ÚP SÚ Hrobčice
ikona souboruSchvalovací doložka_Z2

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - VÝROK

Grafická část:

 1. ikona souboruVýkres základního členění 
 2. ikona souboruHlavní výkres

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

 1. ikona souboruVýkres širších vztahů
 2. ikona souboruKoordinační výkres
 3. ikona souboruPředpokládaný zábor ZPF

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE - ve fázi pořizování

Zastupitelstvo obce Hrobčice rozhodlo o  pořízení územního plánu Hrobčice.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor SÚŽP - úřad územního plánování.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hrobčice nachází ve fázi vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání v souladu s §53 stavebního zákona. 

Vytvořeno 28.8.2013 16:10:41 - aktualizováno 25.11.2021 9:38:16 | přečteno 387x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load