ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Ledvice

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDVICE

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ledvice byla Zastupitelstvem města Ledvice schválena dne 06.05.2020 usnesením č. 210/2020

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP Ledvice je k nahlédnutí ikona souboru- ZDE -


ÚZEMNÍ PLÁN LEDVICE

Zastupitelstvo města LEDVICE vydalo opatřením obecné povahy dne 02.10.2014 Územní plán Ledvice, který nabyl účinnosti dne 17.10.2014. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace byl  Městský úřad Bílina - úřad územního plánování, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace bude možné nahlížet na Městském úřadě Ledvice, na Městském úřadě Duchcov, odbor výstavby a ŽP (příslušný stavební úřad), na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Městském  úřadě Ledvice.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

ikona souboruTextová část - VÝROK

Grafická část:

ikona souboru1_Základní členění

ikona souboru2_Hlavni výkres

ikona souboru3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

ikona souboru4_Koordinační výkres

ikona souboru5_Výkres širších vztahů

ikona souboru6_Výkres předpokládaných záborů  ZPF 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

§  ikona souboruOpatření obecné povahy – ÚP Ledvice

§  ikona souboruSchvalovací doložka_ÚP Ledvice

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí ÚP Ledvice.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ:

§  ikona souboruVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy –  ÚP Ledvice_MěÚ LEDVICE

§  ikona souboruVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Ledvice _MěÚ BÍLINA

V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí na Městském úřadě Ledvice, Městském úřadě Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování nebo na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LEDVICE

Rozhodnutím zastupitelstva města č. 210/2020 bylo schváleno pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ledvice (dále jen "ÚP") zkráceným postupem dle §55a - §55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").
V současnosti se pořízení Změny č. 1 ÚP Ledvice nachází ve fázi - vyhodnocení výsledků veřejné projednání v souladu s § 53 stavebního zákona. 
Vytvořeno 28.8.2013 16:11:56 - aktualizováno 16.6.2021 13:03:37 | přečteno 269x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load