ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Lukov

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKOV  V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Lukov byla schválena Zastupitelstvem obce Lukov usnesením ZO č. 4/2017 dne 23.03.2017

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP obce Lukov ikona souboru- ZDE -.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Úplné znění Územního plánu obce Lukov  bude doplněno po pořízení nejbližší změny územního plánu.


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKOV z r. 2007 - platný

Územní plán Lukov  byl schválen zastupitelstvem obce dne  29.12.2006 a nabyl účinnosti dne 14.01.2007.

Textová část:

Grafická část:

  1. ikona souboruHlavní výkres
  2. ikona souboruKoordinační výkres
  3. ikona souboruUrbanistické řešení
  4. ikona souboruVyhodnocení ZPF a PUPFL


Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukov, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKOV z. r. 2013 - platná

Zastupitelstvo obce LUKO vydalo opatřením obecné povahy dne 13.12.2013 Změnu č. 1 Územního plánu obce Lukov, která nabyla účinnosti dne 30.12.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě Lukov, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Lukov.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - výrok

Grafická část:

  1. ikona souboruVýkres základního členění
  2. ikona souboruHlavní výkres
  3. ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

  1. ikona souboruVýkres širších vztahů
  2. ikona souboruKoordinační výkres
  3. ikona souboruPředpokládaný zábor ZPF

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

§  ikona souboruOpatření obecné povahy (OOP)

§  ikona souboruSchvalovací doložka OOP

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí změny č. 1 ÚPO Lukov.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o vydání OOP:

§  ikona souboruVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ObÚ Lukov

§  ikona souboruVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MěÚ BÍLINA

Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukov, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN – ve stavu pořizování - neplatný

Zastupitelstvo obce Lukov rozhodlo dne 19.12.2016 usnesením č. 7/1/2016 o  pořízení Územního plánu Lukov.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

Dne 14.12.2017 Zastupitelstvo obce Lukov schválilo usnesením č. 6/2017 zadání územního plánu.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Lukov nachází ve fázi vyhodnocení výsledků veřejné projednání v souladu s §53 stavebního zákona.

Vytvořeno 28.8.2013 16:12:49 - aktualizováno 25.11.2021 9:39:54 | přečteno 521x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load