ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina získalo 2. místo v celostátní soutěži Zlatý erb, v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city za PORTÁL OBČANA

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Měrunice

ÚZEMNÍ PLÁN MĚRUNICE

Zastupitelstvo obce MĚRUNICE vydalo opatřením obecné povahy dne 19.06.2014 Územní plán Měrunice, který nabyl účinnosti dne 04.07.2014. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace byl  Městský úřad Bílina - úřad územního plánování, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace bude možné nahlížet na Obecním úřadě Měrunice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Měrunice.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

ikona souboruTextová část - VÝROK

Grafická část:

  1. ikona souboruVýkres základního členění
  2. ikona souboruHlavní výkres
  3. ikona souboruVýkres koncepce technické infrastruktury
  4. ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb
  5. ikona souboruVýkres pořadí změn v území (etapizace)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

  1. ikona souboruKoordinační výkres
  2. ikona souboruKoordinační výkres pro sídlo Měrunice
  3. ikona souboruKoordinační výkres pro sídlo Žichov
  4. ikona souboruVýkres širších vztahů
  5. ikona souboruVýkres předpokládaných záborů ZPF

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí ÚP Měrunice.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ:


V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí na Obecním úřadě Měrunice, Městském úřadě Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování nebo na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vytvořeno 28.8.2013 16:13:45 - aktualizováno 18.6.2018 10:29:32 | přečteno 230x | a.pevna
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load