ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Ohníč

ÚZEMNÍ PLÁN OHNÍČ

Vydaný formou opatření obecné povahy, č. 1/2022

Zastupitelstvem obce Ohníč  v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících (až §174)  správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva obce Ohníč č. 190/2022 ze dne 02.03.2022.

Územní plán Ohníč zahrnuje katastrální území Křemýž a Ohníč.  

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyl Územní plán Ohníč účinnosti 18.03.2022.

S celým obsahem Územního plánu Ohníč je možné se seznámit:

  • v tištěné podobě na  Obecním úřadě Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč nebo u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, OSÚŽP-ÚÚP, Břežánská 40/3, Bílina, 3.p, kancelář č. 304 v úřední dny pondělí, středa, mimo úřední dny dle domluvy.
  • dálkovým přístupem pak na webových stránkách MěÚ Bílina (viz níže). 

Územní plánu Ohníč obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění. (viz. níže).

ÚZEMNÍ PLÁN OHNÍČ:

Výroková část územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část výrok

Grafická část:

I.1 ikona souboruVýkres základního členění území 1:5 000

I.2  ikona souboruHlavní výkres 1:5 000

I.3 ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

 

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část odůvodnění

přílohy:

P.1. ikona souboruTabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby

P.2. ikona souboruTabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond

Grafická část:

II.1. ikona souboruKoordinační výkres 1: 5 000

II.2. ikona souboruVýkres širších vztahů 1: 50 000

II.3. ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

ikona souboruVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Ohníč

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

ikona souboruOpatření obecné povahy – č. 1/2022 – ÚP Ohníč

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022 je textová a grafická část Územního plánu Ohníč viz výše.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2022:

Příloha č. 1: Textová část ÚP Ohníč (VÝROK) II/2022

Příloha č. 2: Grafická část ÚP Ohníč (VÝROK) II/2022

Příloha č. 3: Textová část ODŮVODNĚNÍ ÚP Ohníč II/2022

Příloha č. 4: Grafická část ODŮVODNĚNÍ ÚP Ohníč II/2022


Vytvořeno 21.3.2022 15:24:32 - aktualizováno 23.3.2022 13:11:10 | přečteno 136x | a.pevna
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load