ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina

Město Bílina

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Ohníč

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ  V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Ohníč byla schválena Zastupitelstvem obce Ohníč usnesením ZO č. 103/2017 dne 19.06.2017

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP obce Ohníč ikona souboru- ZDE -.


ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ

Úplné znění Územního plánu obce Ohníč bude doplněno po zpracování nejbližší změny územního plánu.


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OHNÍČ - platný

Územní plán obce Ohníč byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2006.

TEXTOVÁ ČÁST:

GRAFICKÁ ČÁST:

 1. ikona souboruHlavní výkres
 2. ikona souboruVýkres širších vztahů
 3. Vodohospodářské systémy:
  1. ikona souboruZásobování vodou
  2. ikona souboruKanalizace
 4. Energetické systémya spoje
  1. ikona souboruElektro
  2. ikona souboruPlyn, vytápění
  3. ikona souboruSpoje
 5. ikona souboruOchrana přírody a územní systém ekologické stability
 6. ikona souboruDoprava a dopravní zařízení
 7. ikona souboruVeřejně prospěšné stavby


Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Ohníč, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OHNÍČ

Zastupitelstvo obce OHNÍČ vydalo opatřením obecné povahy dne 16.06.2011 Změnu č. 1 Územního plánu obce Ohníč, která nabyla účinnosti dne 05.07.2011. Pořizovatelem této změny byl Obecní úřad Ohníč, který pověřil výkonem územně plánovací činnosti podle §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy Ing. arch. Zdeňku Táborskou. Do této územně plánovací dokumentace je možné v tištěné podobě nahlížet na Obecním úřadě Ohníč, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí viz níže. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Ohníč.

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ:

Textová část:
ikona souboruTextová část – výrok

Grafická část:

1. Výkres základního členění

a. ikona souboruVýřez A – výkresu základního členění

b. ikona souboruVýřez B – výkresu základního členění

2. Hlavní výkres

a. ikona souboruVýřez A – hlavního výkresu

b. ikona souboruVýřez B – hlavního výkresu

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ:

Textová část:
ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

1. ikona souboruVýkres širších vztahů

2. Koordinační výkres

a. ikona souboruVýřez A – koordinačního výkresu

b. ikona souboruVýřez B – koordinačního výkresu

3. Předpokládaný zábor ZPF:

a. ikona souboruVýřez A – ZPF

b. ikona souboruVýřez B – ZPF


Tato územně plánovací dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Ohníč, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.


NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN OHNÍČ - ve fázi pořizování

Zastupitelstvo obce Ohníč  rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 46/2015 o  pořízení Územního plánu Ohníč.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

Dne 25.09.2017 Zastupitelstvo obce Ohníč schválilo usnesením č. 111/2017 zadání územního plánu.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Ohníč nachází ve fázi vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání dle §53 stavebního zákona.

Vytvořeno 28.8.2013 16:15:02 - aktualizováno 25.11.2021 9:41:26 | přečteno 205x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load