ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Územně plánovací dokumentace Světec

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC

Vydaný Zastupitelstvem obce Světec formou opatření obecné povahy, č. 1/2020 

Zastupitelstvem obce Světec  v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících (až §174)  správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva obce Světec č. 12/2020 ze dne 17.06.2020.

Územní plán Světec zahrnuje katastrální území Chotějovice, Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.

V souladu s § 55 odst. (7) stavebního zákona nabyl Územní plán Světec účinnosti dne 07.07.2020.

S celým obsahem Územního plánu Světec je možné se seznámit:

  • v tištěné podobě na  Obecním úřadě Světec, Zámek č.p. 1, 417 53 Světec nebo u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, OSÚŽP-ÚÚP, Břežánská 40/3, Bílina, 3.p, kancelář č. 304 v úřední dny pondělí, středa, mimo úřední dny dle domluvy.
  • dálkovým přístupem pak na této stránce (viz níže). 

 

Územní plánu Světec obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění. (viz. níže).

 

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC:

Výroková část územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část – VÝROK


Přílohy:

 

Grafická část:

I.1 ikona souboruVýkres základního členění území  1:5 000

I.2a  ikona souboruHlavní výkres - způsob využití území 1:5 000

I.2b ikona souboruVýkres prostorového uspořádání území  1:5 000

I.3 ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

I.4 ikona souboruVýkres pořadí změn v území 1:5 000

 

 

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

ikona souboruTextová část - ODŮVODNĚNÍ

 

Grafická část:

II.1. ikona souboruKoordinační výkres 1: 5 000

II.2. ikona souboruVýkres širších vztahů 1: 50 000

II.3. ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

ikona souboruVeřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Světec (ÚŘ.DESKA - SVĚTEC)

ikona souboruVeřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - ÚP Světec  (ÚŘ.DESKA - BÍLINA)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

ikona souboruOpatření obecné povahy – č. 1/2020 – ÚP Světec

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2020 je textová a grafická část Územního plánu Světec viz výše.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2020:

Příloha č. 1: Textová část ÚP Světec (VÝROK) V/2020

Příloha č. 2: Grafická část ÚP Světec (VÝROK)                                      V/2020

Příloha č. 3: Textová část ODŮVODNĚNÍ ÚP Světec V/2020

Příloha č. 4: Grafická část ODŮVODNĚNÍ ÚP Světec V/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno 9.7.2020 10:57:29 - aktualizováno 21.3.2022 15:27:11 | přečteno 498x | a.pevna
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load