ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Zajímavá místa a památky v Bílině

Bořeň

01, obrázek se otevře v novém okně
Bořeň je největší dominantou Bíliny. Se svou nadmořskou výškou nepatří k nejvyšším vrcholům Českého středohoří, rozhodně je ale nejvýraznější, a to díky své unikátní podobě připomínající ležícího lva. Vrchol nabízí nádherné panorama. Na jedné straně Bílina se svými obrovitými komíny a na druhé straně nádherný pohled do krajiny, na severu Krušné hory, na východě Milešovka, na jihu Lounsko a Žatecko, na západě Most s Hněvínem. Směrem k městu se rozkládá uhelný revír, na jehož západním okraji vystupuje Kaňkov a za ním se táhne cesta přes Braňany do Litvínova. Bořeň přitahoval i osobnosti zvučných jmen. Jeho krásu vychválil už v 17. století český literát, historik a zeměpisec Bohuslav Balbín. V roce 1791 vystoupil na Bořeň významný přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt. Spisovatel Johann Wolfgang Goethe, při svých opakovaných výstupech, dokonce zachytil Bořeň v několika kresbách.

Bílinský zámek

02, obrázek se otevře v novém okně
Jednou z nepřehlédnutelných dominant města je barokní zámek z let 1676 až 1682 s přilehlým zámeckým parkem. Podle plánů Giovanniho Pietra Tencally byl přestavěn z gotického hradu architektem Antoniem Della Portou. 
03, obrázek se otevře v novém okně
Z původního hradu zůstala sklípková hvězdicová klenba s lobkovickým erbem ve svorníku a kamenná bašta zvaná Manda, jako zbytek bývalého hradního opevnění, na východní straně dnešního zámeckého areálu. V roce 1840 pak byla přistavěna budova zimní zahrady. Protáhlá budova s nárožními bastiony vzhlíží svým západním průčelím na náměstí. Zámek je v soukromém vlastnictví, v současné době je uzavřen, několikrát do roka je zpřístupněn veřejnosti. Na prohlídku je nutné se předem objednat prostřednictvím Spolku Bílina 2006.

Mírové náměstí

Václav Ferdinand Popel Lobkowicz, jako podporovatel výstavby města, se zasloužil i o jeho sochařskou výzdobu. 04, obrázek se otevře v novém okně
Bílinské náměstí tak zdobí barokní kašna se sochou sv. Floriána z let 1682 a mariánský sloup od Giovanniho Pietra Toscany, postavený patrně i v souvislosti s morovou epidemií v r. 1680.

Během staletí vystřídalo dnešní Mírové náměstí v Bílině několik jmen, nejznámější je Marktplatz – Tržní náměstí, to lze dohledat na starých pohlednicích převážně z přelomu 18 a 19. století. Na počátku dvacátých let minulého století neslo náměstí jméno posledního rakouského císaře Karla, který v roce 1905 narukoval, ještě jako arcivévoda, k dragounskému pluku do chudeřických kasáren. Za dob Protektorátu Čechy a Morava, který vznikl 16. března 1939, se muselo náměstí přejmenovat na náměstí Adolfa Hitlera. Po válce bylo přejmenováno na Náměstí T. G. Masaryka a poté již následoval název současný, tj. Mírové náměstí.

05, obrázek se otevře v novém okně

V polovině 90. let zahájilo město rozsáhlou rekonstrukci Mírového náměstí, byla zrekonstruována východní strana náměstí, včetně obnovy původního podloubí po celé jeho délce. Následovala západní část náměstí, později byl zrestaurován i mariánský sloup a kašna sv. Floriána. V roce 2018 se podařilo zrealizovat již několikrát připravovanou rekonstrukci Mírového náměstí, kterému se tak vrátila úloha veřejného prostoru. Dnes je centrem veškerého dění ve městě a není jen pouhým parkovištěm, jako tomu bylo dříve. Odpočinková zóna lemovaná lavičkami a stromy v květináčích společně s historickými dominantami náměstí jako je kašna a morový sloup, to vše je chloubou a ozdobou bílinského náměstí.

Radnice

Tato impozantní budova byla vybudována v letech 1908 - 1911 podle návrhu vídeňského architekta Schmieda. První zasedání městské rady se zde konalo 18. 8. 1911. Interiéry radnice jsou vyzdobeny dřevěným obložením a dřevořezbami. Obřadní síň je zdobená řadou balkonů. Samotná 50 m vysoká radniční věž se honosí vzácnými hodinami poháněnými hodinovým strojem, který je v provozu více než 100 let. Hned po otevření působila v prostorách radnice také spořitelna – tehdy Sparkasse Bilin, po válce Okresní spořitelna a záložna, poslední finanční institucí byla Komerční banka. Prostory na radnici získala také místní muzejní společnost, která zde v roce 1921 otevřela muzeum. To se v roce 1938 přestěhovalo do dvou domů na Újezdě, které muzejní společnost získala jako dědictví. 

06, obrázek se otevře v novém okně07, obrázek se otevře v novém okněRadnice (241), obrázek se otevře v novém okněRadnice (166), obrázek se otevře v novém okně

Kostel sv. Petra a Pavla

08, obrázek se otevře v novém okně

Kostel byl postaven patrně v roce 1061 županem Mstišem, purkrabím knížete Spytihněva. V celé architektuře se prolínají gotické a renesanční prvky, vzniklé za přestavby v letech 1573 – 1575 po požáru města. Kryštof Popel a jeho manželka Anna tehdy věnovali nově vysvěcenému kostelu tři zvony. Přestavbou se z původně gotické stavby zachovalo zdivo ze 13. století v prostřední a jedné boční lodi.

Vedle kostela sv. Petra Pavla jsou sochařská díla přestěhovaná z okolních vesnic, které musely ustoupit těžbě uhlí. Z Jenišova Újezda jsou zde boží muka ze 17. století a socha sv. Floriána z roku 1727. Socha sv. Antonína Paduánského z 18. století byla přestěhována do Bíliny v roce 1973 z Liptic.

11, obrázek se otevře v novém okně

Hotel U Lva

Tento hotel se dříve také jmenoval hotel „ U bílého lva“. Od 16. století je zaznamenán v historických pramenech jako hospoda, ale prvotní zástavba na parcele proběhla zřejmě již na přelomu 13. a 14. století.
Na počátku 16. století bylo podél celé východní fronty náměstí představeno podloubí a během renesančních úprav došlo k zaklenutí podloubí, průjezdů a přední místnosti. Dále pak v polovině 19. století došlo k zazdění podloubí a tím vzniku nových předních traktů. Podloubí bylo následně obnoveno v 90. letech 20. století kdy došlo k celkové rekonstrukci objektu. V této době byly v podkroví vybudovány z půdních prostor hotelové pokoje. Hotel je ve vlastnictví města a je pronajímán soukromému subjektu.


Lázeňský areál Kyselka

Bílina je neodmyslitelně spojena s lázněmi a léčivými účinky proslulé minerální vody. Bílinská kyselka patří mezi přírodní alkalické hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou koncentrací minerálních látek. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého se jedná o přirozeně perlivý nápoj neboli kyselku. Čerpá se z hloubky 190,8 m, teplota vyvěrající vody je mezi 8 a 11 °C.


Kyselka se začala rozesílat do vzdálených míst již v 16. století a za císaře Josefa II. již byla dodávána do všech větších měst Evropy. Počátky většího využití se datují rokem 1712, kdy kněžna Eleonora Lobkowicz dala vyčistit prameny, tři z nich byly upraveny k používání a vznikly první malé lázně.

Na konci 19. století proběhla velkorysá přestavba souboru lázeňských budov podle návrhu architekta Franze Sablicka, přednosty lobkowiczkého stavebního úřadu. Tehdy byla v novobarokním stylu postavena i nová stáčírna a expedice minerální vody. Stáčírna tak tvořila zároveň hlavní vstup do lázní. V současné době zajišťuje distribuci Bílinské kyselky do celého světa firma Bohemia Healing Marienbad Waters a.s. Tato společnost v roce 2012 zahájila rozsáhlou rekonstrukci stáčírny minerálních vod, která byla dokončena o dva roky později. Stáčírna byla opravena podle dochovaných materiálů a dokonale kopíruje stav budovy z 19. století.

Stáčírna Bílinské kyselky, obrázek se otevře v novém okněInhalatorium, obrázek se otevře v novém okně

Lázně - stáčírna, obrázek se otevře v novém okně

Památník Reussů

O proslulost bílinské minerálky se zasloužil známý geolog a balneolog Franz Ambros Reuss, zakladatel balneologie v Českých zemích, který také potvrdil její léčebné účinky. Jeho působení ve zdejších lázních připomíná pomník z roku 1898, který je věnován také jeho synovi dr. Augustovi Emanuelu Reussovi, který rovněž působil v Bílině a v roce 1863 byl jmenován profesorem mineralogie a geologie na vídeňské univerzitě. Pomník byl slavnostně odhalen v prostranství před hlavní lázeňskou budovou 29. května 1898.

Lesní kavárna, obrázek se otevře v novém okně

Lesní kavárna

Jedním z romantických míst lázeňského parku je stylová stavba Lesní kavárny. Tento dřevěný lovecký pavilon vybudovaný ve švýcarském stylu na popud knížete Moritze Lobkovice u příležitosti konání Zemské jubilejní výstavy v Praze. Po skončení výstavy byl rozebrán a převezen do lázeňského parku, kde byl ve stejné podobě znovu postaven. Je obdivuhodné, že tento architektonický unikát postavený ze dřeva přečkal bez úhony pohnuté doby dvou světových válek, desítky dalších let, kdy mohl být z nejrůznějších příčin zničen, přestavěn k nepoznání a od r. 1893 slouží jako romantická kavárnička s překrásným výhledem na Bořeň.

16, obrázek se otevře v novém okně

Kostel Zvěstování Panny Marie

Kostel stojí v Bílině na Újezdě. Je to pozdně gotická sakrální stavba založená roku 1420, přebudovaná na konci 16. století do jednotné renesanční podoby. Kostel je jednolodní, obdélný, s obdélnou lodí a polygonálně uzavřeným presbytářem. Po roce 1945 chátral, v roce 2017 došlo k dohodě mezi spolkem Omnium a Arciděkanstvím v Bílině o převodu kostela za účelem jeho postupné obnovy. Příslušná smlouva byla podepsána v říjnu roku 2017.
18, obrázek se otevře v novém okně

Pohádkový les

Pohádkový výlet začíná za panelovými domy na sídlišti Čapkova, kde pokračuje krátkým stoupáním po hřbetu kopce s krásným výhledem do údolí Bezovka. Pohádkový les v Bílině vyrostl v sedmdesátých letech minulého století. Jaroslav Sekyra postupně vyrobil a do lesa umístil na 130 pohádkových postaviček a zvířátek. V devadesátých letech se o les přestal kvůli zdravotnímu stavu starat a jeho práci pak převzalo několik dobrovolníků. V posledních letech tam však probíhaly jen dílčí úpravy nebo částečná obměna figurek. Toto úsilí bylo velmi důležité, aby Pohádkový les zcela nezanikl, ale stále se nedařilo jej plně obnovit. Právě proto byl v roce 2018 založen spolek Pohádkový les Bílina z.s. Účelem, posláním a cílem spolku je především revitalizace Pohádkového lesa, což se mu i za podpory města Bíliny od roku 2018 daří.


19, obrázek se otevře v novém okněVěžový vodojem

Výraznou dominantou v blízkém okolí Bíliny je věžový vodojem postavený v letech 1915 – 1916 pro potřeby Weinmannových závodů – sklárny a zinkovny v Chudeřicích. Železobetonový vodojem se stěnami vyzděnými z cihel je vysoký 43 m, uvnitř jsou dvě nádrže o celkovém objemu 150 m3. Stavba je kulturní památkou od roku 1999.


20, obrázek se otevře v novém okněPodpůrné věže kotelny elektrárny v Ledvicích „Ledvická dvojčata“

Další dominantou okolí Bíliny je Nový zdroj Elektrárny Ledvice, který je i zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a rozhleden. Jeho kotelna je totiž vysoká 140 metrů, čímž je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Dvě podpůrné věže kotelny, takzvaná ledvická dvojčata, jsou ještě o čtyři metry vyšší. Na vrcholu severní věže je prosklená rozhledna s možností vystoupit na ochoz ve výšce 140 metrů. Na rozhlednu se lze dostat v rámci exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické energetiky, které je rovněž jediné svého druhu v republice. Infocentrum nabízí interaktivní zážitky za využití vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D film o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny, on-line měření fotosyntézy živého stromu a detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, včetně možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů.

Vytvořeno 28.6.2010 13:13:57 - aktualizováno 3.11.2016 14:40:16 | přečteno 3412x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load