ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Zemědělský podnikatel

1. Identifikační číslo

2. Kód životní situace

3. Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu. Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

 a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

 b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

 c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

 d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

 e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

 f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

 g)  hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

 h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce

Podnikatel – právnická osoba, tzn. jednatel nebo zplnomocněný zástupce 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

7. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Bílině – Obecní živnostenský úřad, Seifertova 1, 418 01 Bílina.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou

FYZICKÁ OSOBA:
• průkaz totožnosti,
• plnou moc  v případě, je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem,

PRÁVNICKÁ OSOBA:  
• doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden,
• plnou moc  v případě, je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem,

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Všechny formuláře jsou dostupné na http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/Formulare-EZP.html

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze (sazebníku) zákona jsou uvedeny pod položkou 6.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Pro jednotlivá podání platí jiné lhůty.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

15. Elektronická služba, kterou lze využít

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zivotni-situace/

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/priroda-a-zemedelstvi

23. Související životní situace a návody, jak je řešit

24. Za správnost návodu odpovídá útvar

25. Kontaktní osoba

26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu


Vytvořeno 16.10.2014 8:07:29 - aktualizováno 4.10.2016 10:39:41 | přečteno 426x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load