ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Živnostenský podnikatel

1. Identifikační číslo

2. Kód životní situace

3. Základní informace k životní situaci

- zahájení podnikání, ukončení podnikání,

- změna sídla,

- přerušení provozování živnosti, obnovení provozování živnosti,

- zahájení nebo ukončení činnosti na provozovně,

- nahlášení adresy pro vypořádání závazků,

- oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

- podání přihlášky k důchodovému pojištění,

- podání přihlášky k nemocenskému pojištění,

- podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

-  oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,- pouze právnické osoby 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce

Podnikatel – právnická osoba, tzn. jednatel nebo zplnomocněný zástupce 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro každou situaci uvedenou v bodě 3 platí jiný postup. 

6. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

7. Na které instituci životní situaci řešit

Na každém obecním živnostenském úřadě, místní příslušnost pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi a oznamování změn není určena.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ohlášení živnosti jsou doklady stanoveny v § 46 a pro žádost o koncesi v § 50 živnostenského zákona.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Všechny formuláře jsou dostupné na https://mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze (sazebníku) zákona jsou uvedeny pod položkou 24.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro jednotlivá podání platí jiné lhůty.

13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

15. Elektronická služba, kterou lze využít

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce za porušení povinností jsou uvedeny v § 61, 62 a 63 živnostenského zákona.

20. Nejčastější dotazy

21. Další informace

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

https://mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

https://portal.gov.cz/podnikani/zivotni-situace/zivnostnici

23. Související životní situace a návody, jak je řešit

24. Za správnost návodu odpovídá útvar

25. Kontaktní osoba

26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu


Vytvořeno 16.10.2014 8:06:34 - aktualizováno 4.10.2016 10:43:00 | přečteno 515x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load