ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Telefonní seznam

Pro volání z mobilních telefonů můžete využít telefonní čísla ve formátu: 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky. 

Vedení města
 Starostka města - Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
  Interní audit
   Interní audit - Bc. Jana Hyrmanová
  Kancelář úřadu
   Tajemník městského úřadu - Ing. Ladislav Kvěch
    Finanční odbor
     Vedoucí finančního odboru - Ing. Michaela Vršková
      Obecní živnostenský úřad
       Pracovník registrace I - Bc. Lenka Haišová, DiS.
       Pracovník kontroly II - Mgr. Antonín Budaj
      Rozpočet - Ing. Veronika Ježková
      Daně - Petra Starková
      Místní poplatky I
      Místní poplatky II - Eva Skalická
      Místní poplatky III - Lenka Kuchařová
      Vymáhání pohledávek I - Iveta Zdeňková
      Vymáhání pohledávek II - Blanka Eimanová
      Vymáhání pohledávek III - Kamila Kronusová
     Vedoucí oddělení finanční účtárny - Jaroslava Wasylyszynová
      Účetní výdajů - Jana Maciopová
      Účetní příjmů - Alena Brantová
      Operativní evidence majetku - Kateřina Martínková
    Odbor správní a vnitřních věcí
     Vedoucí odboru správních a vnitřních věcí - Ing. Petra Krejčová
      Hospodářka - Renata Chmelíčková
      Personální - Bc. Jarmila Adámková
      Mzdy, pokladna - Jana Ručkayová
      Matrika - Bc. Martina Tučková
      Občanské průkazy, cestovní doklady I - Petra Vondráčková
      Občanské průkazy, cestovní doklady II - Martina Reiserová
      El. podatelna - Michaela Líšková
      Informace
      Evidence obyvatel, správní obvod - Jiřina Myslíková
      Evidence obyvatel, ohlašovna - Bc. Petra Koudelková
    Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
     Vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Eva Böhmová
      Administrativní pracovník - Vojtěch Jelínek
      Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí - Bc. Martina Kofroňová, DiS.
       Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče I
       Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče II
       Sociální pracovník – NRP I - Lenka Matišyncová, DiS.
       Sociální pracovník – NRP II - Jindřiška Hyklová, DiS.
       Sociální pracovník – terén I - Mgr. Karin Peková
       Sociální pracovník – terén II - Bc. Pavla Pleschingerová
       Sociální pracovník – terén III - Mgr. Lucie Muraňská, DiS.
       Sociální pracovník – terén IV - Bc. Alena Egermaierová
       Kurátor pro děti a mládež I - Mgr. Bc. Hana Obracaníková
       Kurátor pro děti a mládež II - Mgr. Josef Ponikelský
      Vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví - Bc. Věra Kodadová, DiS.
       Referent sociálních služeb a zdravotnictví - Bc. Alena Procházková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny I - Soňa Strýčková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny II - veřejný opatrovník - Lucie Zelenková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny III - Irena Čermáková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny IV - Markéta Jeřábková, DiS.
       Terénní pracovník - Bc. Vítězslav Novák, Dis.
       Terénní pracovník II
      Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu - Iveta Richterová
       Referent pro školství, kulturu a sport - Bc. Martina Jarolímová
       Školství rozpočet I - Alena Neubauerová
       Rozpočet II
    Odbor nemovitostí a investic
     Vedoucí odboru nemovitostí a investic - Ing. Kateřina Adamenko
      Výběrová řízení
      Výběrová řízení II - Ing. Jaroslava Dušková
      Technik investic I - Mgr. Markéta Beránková
      Technik investic II - Radek Bečvařík
      Technik investic III - Pavla Černá
      Technik investic IV - Galina Nodžáková
      Provozní pracovník investic
      Investiční referent - Bc. Jan Pech
      Rozpočtář - Jana Matějovská
      Administrativní pracovník - Petra Börnerová
      Vedoucí oddělení správy majetku - Ing. Vladimíra Kebrtová
       Bytová agenda, byty, právní - Jitka Procházková
       Pasport, přejímky, závady, nebyty - Jana Charvátová
       Pasport, přejímky, závady, nebyty (zástup za Charvátová Jana) - Viktorie Jandová
       Majetkoprávní - Ing. Veronika Hýská
       Asistentka úseku majetkoprávního - Iva Poláčková Mudruňková
       Energetik/správce majetku - Petr Mádlík
    Odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu
     Vedoucí odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu - Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
      Administrativní pracovník - Veronika Turková, DiS.
      Stavební, právní I, památková péče - Markéta Ludwicková
      Stavební, právní II - Josef Kulhánek
      Stavební, právní III - Bc. Dagmar Drábková
      Stavební, právní IV - Jana Chalupná
      Úřad územního plánování - Ing. Eva Schwarzová
      Pracovník úřadu územního plánování - Ing. Michaela Šimková
      Doprava a silniční hospodářství I - Jindra Záhořová
      Zkušební komisař - Mgr. Karel Obracaník
      Zkušební komisař II - Mgr. Pavel Ryjáček
      Zkušební komisař III - Bc. Bohumil Sentenský
      Vedoucí oddělení životního prostředí - Ing. Helena Volfová
       Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče - Ing. Zuzana Reifová
       Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství - Bc. Jana Škaloudová
       Myslivost a vodní hospodářství - Jiří Vaník
      Vedoucí oddělení správních činností v dopravě a přestupků - Bc. Radka Purchartová, DiS.
       Správní činnosti I - Ivana Jungmannová
       Správní činnosti II - Lucie Železná, DiS.
       Správní činnosti III
       Správní činnosti IV - Bc. Lucie Heinzová, DiS.
       Evidence motorových vozidel - Jaroslava Capoušková
       Evidence motorových vozidel II
       Řidičské průkazy - Ivana Böhmová
       Přestupky - Bc. Edita Kraushúberová
      Přestupky II
   Asistentka I - Kateřina Linhartová
   Asistentka II - Drahomíra Jandová
   Krizové řízení, spisová služba - Yvona Bártová
   PR koordinátor - externí pracovník
   PR koordinátor pro sociální sítě
   Městský architekt - Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
   Oddělení informatiky
    Vedoucí oddělení informatiky - Miloslav Dvořák
     Správce sítě I - Bc. Martin Kalabza
     Správce sítě II - Petr Dimmer
     Právník - koncipient
  Odbor dotací a projektů
   Vedoucí odboru dotací a projektů - Ing. Renata Straková
    Projektový a programový pracovník - Michaela Kuchynková
    Pracovník pro dotační tituly, granty a komunitní plánování - Ing. Lenka Hosnedlová
  Městská policie
   Ředitel MP - Bc. Milan Liška
 1. místostarostka města - Ing. Marcela Dvořáková
 2. místostarosta města - Ing. Karel Matuška


Vytvořeno 22.2.2013 11:10:31 - aktualizováno 29.9.2016 9:21:31 | přečteno 68912x | ernest
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load