ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina uspělo v celostátní soutěži Zlatý erb

Město Bílina získalo 2. místo v celostátní soutěži Zlatý erb, v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city za PORTÁL OBČANA

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Telefonní seznam

Pro volání z mobilních telefonů můžete využít telefonní čísla ve formátu: 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky. 

Vedení města
 Starostka města - Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
  Kancelář úřadu
   Tajemník městského úřadu - Ing. Ladislav Kvěch
    Finanční odbor
     Vedoucí finančního odboru - Ing. Michaela Vršková
      Rozpočet - Ing. Veronika Ježková
      Daně - Petra Starková
      Místní poplatky I
      Místní poplatky II - Eva Skalická
      Místní poplatky III - Bc. Jana Hyrmanová
      Vymáhání pohledávek I - Iveta Zdeňková
      Vymáhání pohledávek II - Blanka Eimanová
      Vymáhání pohledávek III - Kamila Kronusová
     Vedoucí oddělení finanční účtárny - Jaroslava Wasylyszynová
      Účetní výdajů - Jana Maciopová
      Účetní příjmů - Alena Brantová
      Operativní evidence majetku - Kateřina Martínková
    Odbor správní a vnitřních věcí
     Vedoucí odboru správních a vnitřních věcí - Ing. Petra Krejčová
      Hospodářka - Renata Chmelíčková
      Personální - Bc. Petra Prchalová, DiS.
      Mzdy, pokladna - Jana Ručkayová
      Matrika - Bc. Martina Tučková
      Občanské průkazy, cestovní doklady I - Petra Vondráčková
      Občanské průkazy, cestovní doklady II - Martina Reiserová
      El. podatelna - Michaela Líšková
      Informace
      Evidence obyvatel, správní obv. - Jiřina Myslíková
      Evid. obyvatel, ohlašovna - Bc. Petra Koudelková
    Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
     Vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Eva Böhmová
      Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
       Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče I - Bc. Michaela Štěpánková
       Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče II - Ing. Miroslava Sokolová
       Sociální pracovník – NRP I - Mgr. Karin Peková
       Sociální pracovník – NRP II - Jindřiška Hyklová, DiS.
       Sociální pracovník – terén I - Bc. Martina Kofroňová, DiS.
       Sociální pracovník – terén II - Lenka Matišyncová, DiS.
       Sociální pracovník – terén III - Bc. Lucie Muraňská, DiS.
       Sociální pracovník – terén IV - Mgr. Šárka Lasslopová
       Kurátor pro děti a mládež I - Mgr. Bc. Hana Obracaníková
       Kurátor pro děti a mládež II - Mgr. Josef Ponikelský
      Vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví - Bc. Věra Kodadová, DiS.
       Referent sociálních služeb a zdravotnictví - Bc. Alena Procházková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny I - Soňa Strýčková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny II - Bc. Tereza Fořtová
       Sociální pracovník pro cílové skupiny III - Irena Čermáková, DiS.
       Sociální pracovník pro cílové skupiny IV
       Terénní pracovník - Bc. Vítězslav Novák, Dis.
       Terénní pracovník II
      Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
       Referent pro školství, kulturu a sport - Eva Myslíková
       Rozpočet I - Alena Neubauerová
       Rozpočet II - Iveta Richterová
    Stavební úřad a životní prostředí
     Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
      Územní plánování - Ing. Alice Pevná
      Pracovník úřadu územního plánování - Ing. Eva Schwarzová
      Stavební, právní I, památková péče - Bc. Kristýna Gesselová
      Stavební, právní II - Josef Kulhánek
      Stavební, právní III - Bc. Jitka Hejrová
      Stavební, právní IV - Jana Chalupná
      Vedoucí oddělení životního prostředí - Ing. Helena Volfová
       Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče - Pavla Klímová
       Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství - Bc. Dagmar Drábková
       Vodní hospodářství a myslivost - Jiří Vaník
    Odbor nemovitostí a investic
     Vedoucí odboru nemovitostí a investic - Ing. Kateřina Adamenko
      Výběrová řízení
      Výběrová řízení II - Ing. Jaroslava Dušková
      Technik investic I - Mgr. Markéta Beránková
      Technik investic II - Radek Bečvařík
      Technik investic III - Bc. Jana Dobošová
      Provozní pracovník investic
      Investiční referent - Bc. Jan Pech
      Rozpočtář - Jana Matějovská
      Vedoucí oddělení správy majetku - Ing. Vladimíra Kebrtová
       Bytová agenda, byty, právní - Dana Sáblová
       Pasport, přejímky, závady, nebyty - Jana Charvátová
       Majetkoprávní - Ing. Veronika Hýská
       Asistentka úseku majetkoprávního - Bc. Aneta Kadeřábková
       Energetik/správce majetku - Petr Mádlík
    Obecní živnostenský úřad
     Vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Eva Brodská
      Pracovník registrace I - Bc. Lenka Haišová, DiS.
      Pracovník kontroly I
      Pracovník kontroly II - Bc. Antonín Budaj
    Odbor dopravy
     Vedoucí odboru dopravy - Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
      Zkušební komisař - Mgr. Karel Obracaník
      Zkušební komisař II - Mgr. Pavel Ryjáček
      Zkušební komisař III - Bc. Bohumil Sentenský
      Správní činnosti I - Ivana Jungmannová
      Správní činnosti II - Lucie Železná, DiS.
      Správní činnosti III - Bc. Radka Purchartová, DiS.
      Správní činnosti IV
      Doprava a silniční hospodářství I - Jindra Záhořová
      Dopravní technik - Bc. Radek Spáčil
      Přestupky - Bc. Edita Kraushúberová
      Přestupky II - Miroslava Pelichovská
      Řidičské průkazy - Ivana Böhmová
      Evidence motorových vozidel - Jaroslava Capoušková
   Asistentka I - Kateřina Linhartová
   Asistentka II - Drahomíra Jandová
   Krizové řízení, spisová služba - Yvona Bártová
   PR koordinátor - externí pracovník
   Oddělení informatiky
    Vedoucí oddělení informatiky - Miloslav Dvořák
     Správce sítě I - Bc. Martin Kalabza
     Správce sítě II - Petr Dimmer
     Právník - koncipient
  Odbor dotací a projektů
   Vedoucí odboru dotací a projektů - Ing. Renata Straková
    Projektový a programový pracovník - Michaela Kuchynková
    Pracovník pro dotační tituly, granty a komunitní plánování - Ing. Lenka Hosnedlová
  Městská policie
   ředitel MP - Bc. Milan Liška
 místostarostka města - Ing. Marcela Dvořáková


Vytvořeno 22.2.2013 11:10:31 - aktualizováno 29.9.2016 9:21:31 | přečteno 21158x | ernest
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load