ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Uzavření kanceláře evidence obyvatel

Úřední hodiny
12.4.2022 11:17:35 | přečteno 10x | dimmer | Celý článek
 

Podejte návrh do participativního rozpočtu

Tvoříme Bílinu
Vážení občané, 

dovolujeme si Vám připomenout, že do konce dubna je možné podávat návrhy do participativního rozpočtu s názvem TVOŘÍME BÍLINU. Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný 1 milion korun z rozpočtu města Bíliny na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou. 

V letošním roce bylo z participativního rozpočtu například postaveno discgolfové hřiště, zakoupeno nové vánoční osvětlení, nebo vysázeny okrasné stromy.

Pokud máte i vy návrh na zlepšení veřejného prostranství, nebo nápad, který by přispěl k lepšímu sportovnímu nebo kulturnímu vyžití ve městě, podejte svůj návrh zasláním formuláře vč. příloh e-mailem na adresu ppr@bilina.cz, předáním osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina, nebo poštou.

Návrhy mohou podávat občané města Bíliny: 
- kteří dovršili 15 let věku,
- kteří k návrhu doloží podpisový arch, kdy návrh musí podpořit minimálně 5 občanů města starších 15 let, 
- kteří předloží návrh s maximálním rozpočtem 350.000 Kč.

Bližší informace (včetně formulářů) jsou k dispozici na webových stránkách města.

Děkujeme, že nám pomáháte TVOŘIT BÍLINU. 

4.4.2022 11:18:51 | přečteno 124x | zofkova | Celý článek
 

Informace pro poskytovatele ubytování ukrajinským uprchlíkům

vlajka ua

V pondělí 28. března 2022 spustil Krajský úřad Ústeckého kraje speciální call centrum, jehož cílem je zodpovídat veškeré dotazy související s proplácením finančních kompenzací vlastníkům nemovitostí v Ústeckém kraji, kteří poskytují ubytování lidem prchajícím z Ukrajiny. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA KRAJSKÉ CALL CENTRUM

Telefon: 475 657 817

Email: info_ukrajina@kr-ustecky.cz  

PROVOZ CALL CENTRA

po–pá 7:00–17:00

INFORMACE A FORMULÁŘE - KOMPENZAČNÍ PŘÍSPĚVKY A REGISTRACE UBYTOVATELŮ


Kontaktní údaje pro zasílání nabídek ubytovacích kapacit v krajském registru ubytovatelů pro ORP Bílina:

Městský úřad Bílina, e-mail: ubytovani@bilina.cz, tel: 417 810 944


28.3.2022 11:04:03 | přečteno 151x | zofkova | Celý článek
 

Tisková zpráva po zasedání rady města 22. března 2022

IMG 5587
Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 22. března 2022, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

28.3.2022 9:16:00 | přečteno 16x | jandovadr | Celý článek
 

Tisková zpráva po jednání zastupitelstva města 09.03.2022

Rad. věž

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny konaného 9. března 2022 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva  města").  

11.3.2022 11:48:02 | přečteno 19x | jandovadr | Celý článek
 

V sobotu bude uzavřen průjezd ulicí Seifertova

Seifertova
Zítra, tedy v sobotu 12. března bude od 08:00 do 12:00 hodin uzavřen průjezd ulicí Seifertova. Důvodem je přistavení plošiny kvůli opravě padající omítky z budovy městské knihovny.
Prosíme řidiče o shovívavost. Děkujeme za pochopení


11.3.2022 10:29:55 | přečteno 79x | zofkova | Celý článek
 

Úřad práce ČR pomáhá občanům při finanční tísni spojené s růstem cen energií

ÚP ceny energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne­máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle­ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení.

Více informací naleznete zde.

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při­znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ­by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

Více informací naleznete zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé­ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

Více informací naleznete zde.                                                                                                               

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum Úřadu práce ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek­tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

8.3.2022 10:41:29 | přečteno 9x | jandovadr | Celý článek
 

Kam se schovat v případě hrozby? To je jeden z nejčastějších dotazů, které město v současnosti dostá

Radnice (215)

Prezident i premiér České republiky ujistili české občany, že jim bezprostřední nebezpečí v současné době nehrozí. Řada občanů se však ptá, kam se schovat v případě válečného konfliktu? Koncepce ochrany obyvatel uvádí využití tzv. improvizovaných úkrytů.

V Bílině se v současné době nenacházejí kryty civilní ochrany. V případě ohrožení by proto občané využili improvizované úkryty, které slouží k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Jako improvizovaný úkryt je vhodné využít suterénní nebo sklepní prostory budov. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Existuje řada komplexních strategií, jak pro obranu státu, tak i pro ochranu obyvatel. Ústřední správní úřady již před řadou let ustoupily od udržování sítě krytů civilní ochrany, z tohoto důvodu se v současné době ve městě Bílina tyto kryty nenacházejí. Pro účely každého území obce s rozšířenou působností existují ucelené plány tzv. dílčí plány obrany, které zahrnují postupy pro jejich správní obvod v případě vojenské hrozby. Tento dokument je pravidelně aktualizován a řeší problematiku ochrany státu, jeho obyvatel, činnosti správních úřadů v době válečného konfliktu, nouzové zásobování a ubytování obyvatelstva, poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti, brannou povinnost apod. Dílčí plán obrany ORP je součástí Plánu obrany státu a společně vytváří komplexní dokument týkající se obrany ČR.

Ochranou obyvatelstva (ve smyslu nouzového ukrytí) je pověřený Hasičský záchranný sbor České republiky, který také na svých webových stránkách uvádí základní informace k této problematice zde .

K varování obyvatelstva při krizové situaci slouží prioritně městský rozhlas. Bílina v této situaci může také využít systém Mobilního Rozhlasu, webové stránky města, Facebook městaúřední desku či informační letáky. Pokud by toto vše bylo mimo provoz z jakéhokoliv důvodu, bylo by přistoupeno k vyrozumění cestou Městské policie Bílina za využití reproduktorů na jejich služebních vozidlech.

Důležitá rada na závěr: při vzniku jakékoli mimořádné události je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a zachovat klid. 
Nepodléhejte panice ani hysterii, protože to může mít fatální následky.
2.3.2022 15:01:36 | přečteno 13x | jandovadr | Celý článek
 

Tisková zpráva – Město Bílina rozhodlo o pomoci Ukrajině

vlajka Ukrajina

V souvislosti s událostmi minulých dní, kdy byla Ukrajina napadena Ruskem, se dnes sešla Rada města Bíliny na svém mimořádném jednání, na kterém schválila finanční dary v souhrnné výši 100 tis. Kč, které budou po 20 tis. Kč zaslány partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk, Ukrajinskému velvyslanectví, Člověku v tísni, Charitě České republiky a Českému červenému kříži. Jedná se o maximální možnou výši finančních darů, kterou může rada poskytnout na základě svých pravomocí daných zákonem o obcích. Zároveň doporučila zastupitelstvu města, které se koná 9. března, schválit finanční dar ve výši 1,5 milionu Kč partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk souvisejících s válkou na Ukrajině a 1,5 mil. Kč Ukrajinskému velvyslanectví na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. 

Rada města rovněž odsoudila vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a vyjádřila solidaritu Ukrajině a jejímu lidu. 

Město Bílina zároveň deklaruje svoji připravenost spolupracovat v rámci krizového řízení České republiky na řešení migrační krize, a to jak administrativně a finančně, tak při vyhledávání a poskytování vhodných objektů pro ubytování ukrajinských migrantů, zajištění kroků k integraci do české společnosti například zajištěním jazykových kurzů, pomoc při zajištění zaměstnání, zajištění zdravotního pojištění a lékařské péče. V této souvislosti byla zahájena jednání s poskytovateli ubytovacích kapacit, a poskytovateli zaměstnání, kteří přislíbili spolupodílet se na této pomoci. 

Město Bílina pořádá sbírku materiální pomoci. Sběrná místa, která budou fungovat od 1. března, naleznete:

  • v Klubu důchodců na Pražském Předměstí, Aléská 265, v pracovních dnech, v čase od 8:00 do 18:00 hodin,
  • v multifunkční přístavbě domů se soustředěnou pečovatelskou službou v ulici Havířská, v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin.

Sběrná místa budou shromažďovat následující potřeby:

Zdravotní pomůcky (lékárničky, dezinfekce, obvazy, volně prodejné léky), jídlo (trvanlivé potraviny, jídlo pro děti, přesnídávky apod.), dále pak spacáky, deky a přikrývky, veškeré hygienické potřeby, nabité powerbanky a vysílačky, baterie a baterky.

Darované věci budou průběžně odváženy na oficiální sběrná místa v Praze. 

Prosíme tímto ukrajinské občany, kteří žijí v Bílině a byli by ochotni poskytnout dobrovolnické služby např. v podobě tlumočení při koordinaci kroků k zajištění pomoci ukrajinským uprchlíkům, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 

Stejně tak prosíme majitele nemovitostí, kteří by byli ochotni poskytnout krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování pro případné ukrajinské uprchlíky, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 

Pokud by i ostatní občané města chtěli nabídnout dobrovolnické služby, rovněž nás prosím kontaktujte, včetně případné specifikace nabízený služeb, např. dopravní služby, pomoc ve sběrných místech humanitární pomoci, hlídání dětí, jazykové kurzy, lékařské služby apod., na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo na telefonním čísle 417 810 801–2.


28.2.2022 14:58:04 | přečteno 30x | zofkova | Celý článek
 

INFORMACE PRO UKRAJINSKÉ OBČANY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

vlajka ua

V  souvislosti s válkou na Ukrajině připravilo Ministerstvo vnitra řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЧЕХІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З КОНФЛІКТОМ В УКРАЇНІ

Pomoc ukrajinským uprchlíkům poskytuje KRAJSKÉ ASISTEČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ (KACPU), Hoření 3083/19, Ústí nad Labem
ikona souboruОбласний центрдопомогигромадянам України ikona souboruDoprava do KACPU
 
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.mvcr.cz/ukrajina, které jsou pravidelně aktualizovány.
 
Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz

26.2.2022 14:01:02 | přečteno 18x | zofkova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 3 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 57 další >
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load