ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Bílinské provozovny a podnikatelé dostanou od města finanční dar

žádost

Celkem pět milionů korun vyčlenilo město Bílina ze svého rozpočtu na podporu místních podnikatelů. Ti mohou žádat o finanční dar do maximální výše dvacet tisíc korun. “Jedná se o podnikatele, majitele obchodů či provozoven služeb na území města Bílina s běžným veřejným přístupem, kterým nařídilo uzavření provozu nebo činnosti vládní či ministerské nařízení po dobu minimálně sedmi dnů. Chceme je podpořit v současné nelehké situaci a ukázat, že si podnikatelů ve městě vážíme a chceme, aby u nás i nadále podnikali,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

O finanční podporu může žádat podnikatel pouze na jednu provozovnu, i když jich vlastní více. Zároveň nesmí mít vůči městu žádné dluhy po splatnosti. Jeho provozovna musí být registrovaná u Živnostenského úřadu k 1. březnu letošního roku a prokazatelně otevřela nebo zahájila činnost před tímto datem. Provozovna musí působit na území města Bíliny.

Podpora se netýká provozovatelů, kteří svou provozovnu uzavřeli dobrovolně, dále provozoven s hernou či výherním automatem nebo zastaváren. “Finanční dar bude vyplacený převodem na účet žadatele po schválení žádosti radou města a po podpisu darovací smlouvy,” doplnila místostarostka města Marcela Dvořáková.

Rada města na svém zasedání 12. května 2020 podpořila prvních 33 podnikatelů, kteří podali svou žádost během dubna a splnili podmínky podpory. Tři žádosti musely být zamítnuty, neboť žadatelé nesplnili podmínku uzavření provozovny z nařízení vlády či ministerstva nebo podnikatelé neměli veřejně přístupné provozovny. Další část žádostí bude schvalována na mimořádném zasedání rady 26. května.

Žádost je možné si stáhnout z webových stránek města a o podporu mohou podnikatelé žádat až do 30. června. Podání je možné přes datovou schránku, e-mailem na epodatelna@bilina.cz nebo v listinné podobě v budově radnice na adrese Břežánská 50/4, Bílina. Více informací na webu města www.bilina.cz v sekci Souhrnné informace - koronavir.


13.5.2020 11:20:43 | přečteno 25x | zofkova | Celý článek
 

Informace pro OSVČ a podnikatele v souvislosti s epidemií COVID-19

IMG 20200402 WA0001

Na jednom místě přinášíme odkazy a informace podnikatelům a živnostníkům.

Ošetřovné pro OSVČ - je určeno osobám samostatně výdělečně činným (na hlavní činnost), které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost.

  • podací formulář naleznete ZDE

  • další podmínky a informace na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz

V případě potřeby volejte Obecní živnostenský úřad Bílina tel. 417 810 942.


2.4.2020 13:16:54 | přečteno 56x | jandovadr | Celý článek
 

Průjezd Bílinou bude plynulejší

OK Bílina

ŘSD získalo stavební povolení na úpravu páteřní silnice I/13 v blízkosti okružní křižovatky se silnicí II/257 v Bílině. Dostavba přímého pruhu ve směru na Most zamezí v tomto místě tvorbě kolon.

Správa Chomutov pokročila v přípravě stavby, která řidičům usnadní cestu přes město Bílina. V přilehlém prostoru u stávající okružní křižovatky bude vybudován samostatný jízdní pás v délce 162 m. Díky tomu nebudou muset řidiči při cestě po silnici I/13 z centra Bíliny dále směrem na Most (ulice Bílinská) vjíždět do okružní křižovatky. Do ní je napojena i silnice II/257 (ulice Spojovací), jejímž správcem je Ústecký kraj.

Okružní křižovatka patří mezi nejzatíženější dopravní body města s průměrnou denní intenzitou provozu přesahující 15 tisíc vozidel. Takové množství má negativní vliv na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Nová komunikace (tzv. bypass) vznikne v prostoru mezi okružní křižovatkou a řekou Bílina. Pruh bude mít vlastní osvětlení. Samotné stavební práce budou hotové během jediné stavební sezony.

Předpokládaná doba realizace je přibližně tři měsíce, přičemž stavba by mohla být zahájena a dokončena ještě v letošním roce. Předpokládaná cena stavby je 3,1 mil. Kč bez DPH.


25.3.2020 11:13:24 | přečteno 107x | zofkova | Celý článek
 

Žádost občana města Bíliny o zajištění pomoci v období nouzového stavu

Fotot

Vážení občané,

město Bílina již od minulého týdne nabízí pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou v karanténě, nebo mají obavy vycházet ze svých domovů a nemají žádnou osobu blízkou, která by jim v současné situaci byla nápomocná zajistit základní potřeby.

Město Bílina nově nabízí možnost poskytnutí látkové roušky, zajištění nákupu, vyzvednutí léků, případně dalších nezbytně nutných služeb pro tyto osoby. Pro registraci můžete použít webový formulář na internetových stránkách města. Z důvodu možnosti zneužití pomoci budou údaje jednotlivých žadatelů prověřovány.

Pro seniory nad 60 let, kteří nedisponují moderními komunikačními prostředky, je umožněno se registrovat telefonicky, na čísle 777 192 008, kde s nimi bude formulář vyplněn.


20.3.2020 9:23:16 | přečteno 1162x | dimmer | Celý článek
 

V domě dětí a mládeže vznikne skupina pro děti rodičů záchranných složek

DDM

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 219, ze dne 15. března 2020, a v součinnosti s městem Bílina, byl Dům dětí a mládeže Bílina určen hejtmanem Ústeckého kraje jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil.

Dětská skupina s maximální kapacitou 15 dětí je zřízena s platností od 23. března 2020 do odvolání. Péče bude poskytována podle požadavků rodičů po všechny dny v týdnu v čase od 6:00 do 18:00 hod.

Do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze 1 dospělý, který při příchodu podepíše potvrzení o bezinfekčnosti. Oba – dospělý i dítě – budou vybaveni ochrannou rouškou. Pokud dítě nebude mít roušku, bude mu poskytnuta. Pečující osoba přeměří bezdotykovým teploměrem dítěti teplotu. V případě zvýšených hodnot jej do budovy nevpustí.

Dětem bude poskytnut dovezený oběd, svačinu si přinesou vlastní. Je nutná uzavíratelná láhev na pití. Doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv do tělocvičny, papírové kapesníky. Vše, prosím, označte jménem dítěte!

DDM bude krajským úřadem vybaveno ochrannými pomůckami (ústenky, roušky, respirátory). Zřizovatel, město Bílina, již DDM pro tuto činnost poskytl čističku vzduchu a poskytne zvláštní finanční prostředky na dezinfekci a další náklady v souvislosti s epidemií.

Přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9:00 hod. předchozího pracovního dne – tak, aby mohla být zajištěna péče.  Na adresu: krista.sykorova@ddmbilina rodič zašle následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte. Uvede případné potravinové alergie a zdravotní omezení. Dále požadovanou dobu péče (dny a časový rozsah), svého zaměstnavatele a telefonní kontakt.


19.3.2020 9:04:57 | přečteno 88x | zofkova | Celý článek
 

Krizový štáb ORP Bílina vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje

Opatření města Bíliny po zasedání krizového štábu 18 03 2020

Vážení občané města Bíliny, města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Světce, Měrunic, Ohníče a Lukova, krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje, a to jako součást preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem. S účinností od dnešního dne, tedy od 18.03.2020 od 15:00 hodin platí pro Bílinu a ostatní spádové obce nařízení, na základě kterého nesmí občané vycházet na veřejnost bez zakrytých úst a nosu. K tomu je možné využít zdravotnickou roušku, respirátor, ručně ušitou nebo vyrobenou roušku, šálu či jinou alternativní ochranu. Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochrany rouškou platí na všech veřejných prostranství a ve všech veřejných budovách, včetně obchodů, úřadů, nemocnice s poliklinikou, na poštách a v hromadné dopravě. Dodržování bude při své kontrolní činnosti monitorovat Policie České republiky a Městská policie Bílina. 

Toto rozhodnutí se týká všech obcí ve správním obvodu ORP Bílina, tedy města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Měrunice, Lukov, Světec a Ohníč a jejich spádových obcích.

Vyzýváme tímto rovněž seniory nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu ze svých obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pro zajištění základních potřeb lze využít pečovatelskou službu Bílina. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 777 192 008.

Krizový štáb zároveň apeluje na občany, aby kromě ochrany obličeje důsledně dbali na dodržování hygieny, pravidelně si myli ruce, nedotýkali se obličeje, případně aby v obchodech a hromadné dopravě používali gumové rukavice.

K dnešnímu dni nebyl v Bílině nikdo pozitivně testován na koronavirus.


18.3.2020 13:14:38 | přečteno 167x | zofkova | Celý článek
 

Opatření města Bíliny v souvislosti s karanténou

Karanténa   opatření města Bíliny z 16 03 2020

Opatření města Bíliny po zasedání krizové pracovní skupiny a v návaznosti na nařízení vlády z 15.03.2020
Podrobnější informace jsou Vám k dispozici v „Mobilním rozhlasu“. K odběru novinek se můžete registrovat na https://muj.mobilnirozhlas.cz/

16.3.2020 16:32:00 | přečteno 246x | zofkova | Celý článek
 

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

Karanténa 16 03 2020

Vláda v noci rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky

16.3.2020 6:41:36 | přečteno 164x | zofkova | Celý článek
 

Vláda rozhodla o uzavření restaurací a některých obchodů

Nová opatření vlády 14 03 2020

S účinností od soboty 14.03.2020 od 6:00 hodin zakázala vláda na deset dní provoz restaurací a obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a další prodejen zboží denní potřeby.


14.3.2020 8:48:52 | přečteno 103x | zofkova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 31 [...] 40 [...] 59 další >
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load