ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Nová parkovací stání na sídlištích

parkování

Vedení města trápí stejně jako všechny obyvatele sídlišť – řidiče – nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Při budování sídlišť se v minulosti nepočítalo s takovým nárůstem počtu automobilů. V předchozích letech byla budována nová parkoviště, případně se rozšiřovala stávající. Ovšem je nereálné, abychom zajistili dostatek parkovacích míst bez vybudování parkovacích domů v bezprostřední blízkosti sídlišť. Příprava a realizace takových staveb se však počítá na roky. Vedení města si je vědomo alarmující situace, a proto bychom vás rádi seznámili s vytipovanými lokalitami, kde by mohla vyrůst nová parkovací místa v relativně blízké době. Ovšem ani tento proces není úplně jednoduchý: na všechna vytipovaná místa se nejprve musí zpracovat studie, která prověří umístění dané parkovací plochy z hlediska platného územního plánu, existence sítí (ČEZ, SVS, CETIN, atd.), nebo napojení na silniční síť ve městě.  Pokud studie prokáže realizovatelnost daného investičního záměru, přichází na řadu zpracování projektové dokumentace včetně získání vyjádření všech relevantních institucí (správci sítí, Dopravní inspektorát Policie ČR, aj.), proces územního řízení a případně stavebního řízení a na konci tohoto procesu, který trvá v řádu měsíců je platné stavební povolení. Následuje zpracování zadávacího řízení na výběr zhotovitele (všechna zadávací řízení města nad 50.000 Kč naleznete veřejně dostupné v systému E-ZAK na webových stránkách města – zakazky.bilina.cz).

V tuto chvíli máme projekčně, pro zahájení zadávacího řízení, připravené následující akce – rozšíření parkoviště mezi blokem 3 a 4 v sídlišti Za Chlumem.

Další akce pak jsou v procesu přípravy studie (např. rozšíření parkovací plochy před blokem 6 v sídlišti Za Chlumem, rozšíření parkovacích ploch v ulici Čapkova a v ulici Jiráskova). Níže uvedené lokality byly nyní vytipovány pro zadání studie jako prvního nutného kroku.

Výčet lokalit v přiložené tabulce není konečný, budou prověřovány také další možnosti. Prioritou u každé akce je co největší počet nových parkovacích míst, co nejmenší zásah do stávající zeleně (i když se tomu nelze vždy vyhnout) a samozřejmě přiměřené náklady. V případě nutnosti přemisťovat inženýrské sítě s neadekvátními náklady bude vytipována a prověřena jiná lokalita (což byl problém například u rozšíření parkovacích ploch v sídlišti Za Chlumem za blokem 1 k ulici Litoměřická nebo před blokem 12, kde právě existence inženýrských sítí ukázala toto rozšíření jako nerealizovatelné).

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, kde byste viděli prostor pro zvětšení stávajících parkovacích ploch, případně vybudování nových.

Své podněty nám můžete napsat do komentářů nebo zaslat na e-mail epodatelna@bilina.cz nebo využít možnost zasílat své podněty a připomínky pomocí aplikace Mobilní rozhlas či prostřednictvím Požadavků občanů na webu www.bilina.cz.


28.2.2020 12:13:21 | přečteno 150x | zofkova | Celý článek
 

Základní školu Za Chlumem navštívil premiér s ministrem školství

20200227 074019

Premiér Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, a jeho náměstkyně Pavla Kratzová, dnes navštívili s vedením města Bíliny Základní školu Za Chlumem. Návštěva se uskutečnila v rámci reakce na otevřený dopis, který starostka Bíliny na konci ledna zaslala premiérovi, ministrovi školství, ministryni práce a sociálních věcí a všem poslancům. V něm upozornila na problémy s nepřizpůsobivými rodinami a žáky, se kterými se základní škola potýká, a na omezené prostředky, které má škola i město při řešení situace.

Vedení města Bíliny, společně se školou, připravilo konkrétní návrhy opatření, které by po zahrnutí do zákonů pomohly řešit záškoláctví, odpovědnost rodičů, výtržnictví žáků ve škole i další potíže. “Například jsme navrhovali krácení některých dávek rodičům, kteří se řádně nestarají o své děti, dále prodloužení povinné školní docházky o dva roky speciálního nástavbového studia, při kterém by žáci vycházející ze sedmé třídy získali znalosti a dovednosti potřebné k získání zaměstnání, a dalších dvanáct opatření na zlepšení situace ve škole i ve městě,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Premiér s ministrem školství se o tyto návrhy podrobně zajímali a slíbili, že se jimi budou zabývat v rámci koaličního jednání. “Zabývali jsme se i problematikou inkluze, zvýšením odpovědnosti rodičů za svého potomka i snížením hranice trestní odpovědnosti na dvanáct až třináct let. Doufáme, že toto jednání přímo na půdě základní školy přinese tolik potřebné změny,” doplnila místostarostka Marcela Dvořáková.


27.2.2020 12:31:16 | přečteno 346x | zofkova | Celý článek
 

Veterinární správa spustila databázi ztracených psů

Pes

Státní veterinární správa spustila na svých internetových stránkách aplikaci Databáze ztracených a nalezených psů, která umožňuje na jednom místě sdílet různým organizacím či osobám informace o nálezu nebo ztrátě psa. 

Aplikace by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. Nová databáze je k dispozici na adrese www.svscr.cz.

Vložení informace o ztrátě či nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky Přidat psa. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno psa nebo stručný popis, číslo čipu nebo tetování, místo a datum ztráty či nálezu, jméno majitele či. nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další informace formou poznámky. Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce.

Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě či nálezu psa bude zveřejněno po dobu deseti kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží na dalších deset dnů.


25.2.2020 9:28:33 | přečteno 83x | zofkova | Celý článek
 

Participativní rozpočet - veřejné projednání

Participativní rozpočet

Do konce ledna mohla široká veřejnost podávat své návrhy ke zlepšení veřejného prostranství a veřejného života v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. Celkem bylo podáno 11 návrhů, které splňovaly požadavky programu a mohou být projednány na veřejném zasedání.

Prezentace přihlášených projektů se uskuteční 23. března 2020 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Bílině. Přijďte podpořit projekty, které se vám líbí nebo naopak. Pro své favority může každý občan hlasovat prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a to nejpozději do konce dubna 2020. Hlasování bude spuštěno po veřejném projednání. 

Realizace vítězných návrhů by měla začít v květnu 2020 a měla by být skončena v listopadu 2020.

Návrhy, které budou projednány na veřejném zasedání:

1) Hry na chodník – oživení trasy okolo řeky Bíliny pomocí pohybových a tematických her umístěných na chodník jako jsou skákací panák, piškvorky, skok do dálky, mini dráha, twister atd.

2) Veřejné grilovací místo na Sídlišti Za Chlumem – pro obyvatele panelových domů vytvoření bezpečného místa ke grilování se zabudovaným grilem a posezením.

3) Cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže – umístění 3 ks cvičebních prvků v parku u DDM.

4) Výsadba okrasných dřevin v Sídlišti Za Chlumem a SuNN – zvýšení biodiverzity, zlepšení estetického dojmu za pomoci těchto rostlin: třešeň sakura, jeřáb moravský, okrasná jabloň, šeřík obecný, liliovník tupánokvětý, ambroň západní, myrobalán, hloh, komule davidova.

5) Nové vánoční osvětlení na náměstí – doplnění vánoční výzdoby historického centra města, zvýšení estetické hodnoty a zlepšení atmosféry.

6) Discgolfové hřiště v Sídlišti Za Chlumem – rozšíření možnosti sportovního vyžití v přírodě za pomoci vybudování hřiště na discgolf.

7) Dětské kryté pískoviště jako součást terapeutických a klimatických opatření – v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou vybudování zastřešeného pískoviště, ochlazování prostoru pomocí systému zachytávaní dešťové vody.

8) Informativní tabule k využití venkovních aktivit v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou – instalace informačních tabulí k dotvoření uceleného prvku v rámci venkovních aktivit – animoterapie.

9) Petangueové hřiště – vybudování hřiště na petangue v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou.

10)  Instalace laviček v parčíku u Lidlu – instalace 3 ks laviček k posezení a odpočinku.

11)  Veřejné psí hřiště – v areálu bývalého termálního koupaliště vybudování veřejně přístupného hřiště s překážkami pro psy a jejich majitele.

17.2.2020 17:47:53 | přečteno 131x | jandovadr | Celý článek
 

Tisková zpráva po jednání rady města 11. února 2020

Bílina

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 11. února 2020 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")  

14.2.2020 8:06:38 | přečteno 121x | zofkova | Celý článek
 

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020

Kulturní pas

Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe možnost získat slevy na vstup do více jak 50 vybraných saských kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Největším magnetem jsou tradičně Saské umělecké sbírky Drážďany s obrazárnami Starých nebo Nových mistrů nebo pevnost Königstein.

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejně jako vloni 30 Kč, a je určen českým návštěvníkům Saska. Zájemci mohou pas zakoupit v informačních centrech po celém euroregionu, přímo na sekretariátu Euroretionu Labe v Ústí, nebo si ho nechat poslat poštou.

Všechny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete na adrese:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/…/aktuality/kulturni-pas/


5.2.2020 8:45:53 | přečteno 117x | zofkova | Celý článek
 

Situace v domech M. Švabinského 665 a 666 se neustále řeší

Teplická

V pátek 31.1.2020 se uskutečnilo společné jednání k neutuchající situaci v domech M. Švabinského 665 a 666, a to za účasti místostarostky města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pana Jasenského, zástupce společenství vlastníků jednotek. Dle depistáží a šetření je v uvedených domech neustále špatná hygienická a bezpečnostní situace, o čemž jsou pravidelně uvědomováni jak zástupci společenství, tak Krajská hygienická stanice, stavební úřad či Hasičský záchranný sbor. Předseda společenství vlastníků byl vyzván stavebním úřadem k několika krokům, které by pomohly situaci zlepšit. Dle vyjádření pana Jasenského je problém hlavně v bytových jednotkách, jejichž majitelé nespolupracují a se kterými se společenství vlastníků soudí. Konkrétně se jedná o 13 bytových jednotek z celkového počtu 36. Na jednání bylo přislíbeno vyklizení společných prostor a chodeb, hlavně výtahové šachty a zabezpečení těchto prostor tak, aby zde nedocházelo k pohybu nežádoucích osob. Dále byla naplánována společná schůzka se zástupci společenství vlastníků a nájemníků bytových jednotek, na které by měla být stanovena pravidla pro dodržování pořádku v jednorázově uklizených prostorech. Zároveň byl dohodnut zvýšený dohled městské policie Bílina v této oblasti. Důraz byl kladen na deratizaci celého bytového domu, protože je zde velký problém s výskytem štěnic a švábů. Společenství vlastníků tuto deratizaci pravidelně provádí, ale pouze v bytech, do kterých majitelé či nájemci přístup umožní, což je ve zmíněných 13 bytech problém.

Další pravidelná schůzka se uskuteční v první polovině měsíce dubna, kde se vyhodnotí provedené kroky a domluví další postup.

Foto: mapy.cz

3.2.2020 17:22:26 | přečteno 201x | zofkova | Celý článek
 

Uctění památky zesnulého Jaroslava Kubery

praha rozhovor kubera 19 cernobila denik 630 16x9
Vláda vyhlásila na pondělí 3. února státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Ve 12:00 hodin se po celé zemi rozezní sirény a státní vlajky budou v tento den na úředních a veřejných budovách vyvěšeny na půl žerdi nebo na stožáru.
Foto: Deník.cz

30.1.2020 13:47:05 | přečteno 143x | zofkova | Celý článek
 

Za vyznamenání vstup do bazénu zdarma

akce vysvědčení   plavecká hala
Od pátku 31.01.2020 do neděle 02.02.2020 mohou žáci do 15 let, kteří předloží vysvědčení s vyznamenáním, využít vstup do plavecké haly na hodinu zdarma.

29.1.2020 14:16:02 | přečteno 97x | zofkova | Celý článek
 

Ředitelství silnic a dálnic představilo koncept technické studie tunelu v Bílině

DSC 1875 lowres

Jen pár týdnů po veřejném projednání možného vedení silnice I/13 v Bílině tunelem představila Správa Chomutov zastupitelům města koncept technicko-ekonomické studie.

Správa Chomutov svolala jednání v městském úřadu v Bílině za účelem projednání konceptu technicko-ekonomické studie (TES). Jednání se tak zúčastnili kromě starostky města Zuzany Schwarz Bařtipánové také její zástupkyně, vedoucí odboru dopravy, městská architektka a zástupce občanů.

Předložená TES prověřila také čtyřpruhové uspořádání, tedy se dvěma tunelovými tubusy. „Finančně to nevyjde o tolik dráž než dvoupruhový tunel. I ten totiž musí mít paralelní tunel, který by sloužil jako únikový. Jen je o něco menší,“ vysvětlil variantu čtyřpruhového tunelu Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD ČR. Na jeho slova navázal ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský: „Dva plnohodnotné tubusy lze navíc udržovat se zachováním provozu alespoň v jednom tubusu. Jinak by v případě pravidelné údržby tunelu vedla doprava opět povrchově.“ Stávající průtah Bílinou je nyní úzkým hrdlem jinak čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 mezi Teplicemi a Chomutovem.

Důležitým bodem jednání byly koncové mimoúrovňové křižovatky, které jsou navržené s ohledem na co nejmenší zábor pozemků. Čistopis TES bude připraven během března letošního roku. Pro pokračování přípravy stavby bude klíčové schválení projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy. „Pokud dostane stavba zelenou, čeká nás buďto změna územního plánu, nebo příprava nového územního plánu, kde bychom zároveň vypustili dříve zamýšlený východní obchvat,“ konstatovala další postup města starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Na městu pak také bude účinně pomáhat s výkupem či převodem potřebných pozemků.

V rámci přípravy stavby nyní ŘSD zpracovává projekt inženýrsko-geologického průzkumu a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace pro oznámení záměru (zjišťovací řízení). ŘSD počítá s přípravou stavby některou z forem metody design & build.


28.1.2020 16:39:52 | přečteno 542x | zofkova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 33 [...] 40 [...] 59 další >
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load