Bc. Michaela Štěpánková

Funkce:Sociální pracovník - NRP, dohody o výkonu pěstounské péče I
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 1 -> dveře 106
E-mail:stepankova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 953