Ing. Eva Schwarzová

Funkce:Územní plánování
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 3 -> dveře 304
E-mail:schwarzova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 884