Bc. Radka Purchartová, DiS.

Funkce:Vedoucí oddělení správních činností v dopravě a přestupků
Kancelář:budova úřadovna - Seifertova 1 -> patro 1 -> dveře 103
E-mail:purchartova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 834