Ing. Veronika Hýská

Funkce:Majetkoprávní
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 3 -> dveře 305
E-mail:hyska@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 888