Ing. Kateřina Adamenko

Funkce:Vedoucí odboru nemovitostí a investic
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 3 -> dveře 307
E-mail:adamenko@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 860