Ing. Jaroslava Dušková

Funkce:Výběrová řízení II
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 3 -> dveře 308
E-mail:duskova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 946