Pavla Černá

Funkce:Technik investic III
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 3 -> dveře 308
E-mail:cernap@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 866