Jitka Procházková

Funkce:Bytová agenda, byty, právní
tajemnice bytové komise
Kancelář:budova úřadovna - Seifertova 1 -> patro 2 -> dveře 206
E-mail:prochazkovaj@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 970