Bc. Alena Egermaierová

Funkce:Sociální pracovník – terén IV
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 1 -> dveře 102
E-mail:egermaierova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 912
Mobilní telefon: +420 724 926 854