Bc. Pavla Pleschingerová

Funkce:Sociální pracovník – terén II
E-mail:pleschingerova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 913
Mobilní telefon: +420 724 925 845