Bc. Martina Jarolímová

Funkce:Referent pro školství, kulturu a sport
tajemnice sportovní komise
Kancelář:budova úřadovna - Žižkovo nám. 58 -> patro 2 -> dveře 203
E-mail:jarolimova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 936