Bc. Jana Škaloudová

Funkce:Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství
Kancelář:budova hlavní - Břežanská 50/4 -> patro 1 -> dveře 108
E-mail:skaloudova@bilina.cz
Telefon: +420 417 810 874