Mgr. Evelina Dvořáková

Funkce:členka komise pro kulturu a školství
členka komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky
Strana:Naše Bílina - Svobodní
E-mail:evelindvorakova@gmail.com