Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Funkce:Městský architekt
E-mail:architekt@bilina.cz